Over KHN Amsterdam

KHN Amsterdam vertegenwoordigt bijna 1700 horecabedrijven en daarmee een groot deel van de arbeidsmarkt in de horeca in Amsterdam. We komen op voor de lokale belangen van de horeca. We zijn een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente en andere stakeholders. We volgen nauwgezet het lokale horecabeleid en ontwikkelingen en proberen invloed uit te oefenen op de dossiers waar we impact kunnen maken. Hierbij ligt de focus op zowel economische belangen, sociale aspecten, inspiratie en het verduurzamen van de horeca. We proberen partijen te verbinden, activeren platforms, participeren en organiseren (thema)bijeenkomsten en trainen jaarlijks ongeveer 2000 ondernemers en medewerkers.

Cursusaanbod

KHN Amsterdam organiseert verschillende cursussen en speciale themabijeenkomsten voor horecaondernemers en -medewerkers in Amsterdam. Bekijk ons actuele cursusaanbod.

Gratis e-learnings KHN Amsterdam