Huurverhoging? Wat te doen

In veel huurcontracten staat de mogelijkheid om jaarlijks de huur te verhogen aan de hand van het indexatiecijfer. Met de huidige prijsstijgingen kan dit zomaar richting de 10% gaan. Al eerder hebben we richting verhuurders gepleit voor toepassing van de kerninflatie, aangezien deze nu ongeveer 3,5% bedraagt. Lees: Huurders pleiten voor gebruik kerninflatie bij berekenen huurverhoging.

Download hier de modelbrief huurverhoging met kerninflatie. Met deze brief dien je een verzoek in om het kerfinflatiepercentage te hanteren. Dit percentage is lager dan de consumenten prijs index (CPI) en ziet op een langere periode. Daardoor is het minder een moment opname.

We zien ook dat sommige ondernemers een verzoek doen om dit jaar helemaal geen indexering toe te passen. De horeca heeft geleden onder de coronacrisis en veel ondernemers hebben de nodige schulden weg te werken. Ook moeten de belastingschulden vanaf 1 oktober 2022 terugbetaald worden. Daarom hebben we een modelbrief opgesteld die je kunt aanpassen naar jouw situatie en aan je verhuurder kunt sturen. Het is aan jou om te besluiten of je pleit voor de kernindexatie of het overslaan van de indexatie. Kijk hierbij ook naar hoe jouw verhuurder in coronatijd heeft gehandeld door bijvoorbeeld de huurprijs naar beneden aan te passen, stop te zetten of kwijt te schelden.

Voor adviezen kan je altijd terecht bij KHN Advies, tel 0348-489 489 of via info@khn.nl

Download

Download de modelbrief om je verhuurder te vragen af te zien van een huurverhoging aan de hand van het indexatiecijfer.
Download