Op 9 maart vond op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onder leiding van ministers Adriaansens een rondetafelgesprek plaats over huur en de schrikbarende huurprijsaanpassingen. Namens KHN waren voorzitter Marijke Vuik en directeur Dirk Beljaarts aanwezig.

Geen tijd op het hele artikel te lezen? Dit zijn de belangrijkste punten:

  • We hebben de noodklok geluid over de schrikbarende huurprijsverhogingen (op basis van de CPI) waar veel ondernemers mee te maken krijgen.
  • Uit een enquête onder onze leden blijkt dat 57% van de verhuurders niet bereid is om in te stemmen met lagere huurprijsaanpassing.
  • We hebben het kabinet opgeroepen om in te grijpen, of in ieder geval uit te zoeken of ze kúnnen ingrijpen.
  • De politiek heeft steeds meer aandacht voor dit probleem. Zo was er op 9 maart een rondetafelgesprek over dit onderwerp, waarbij wij aanwezig waren.
  • Op voorstel van de minister werken de gesprekspartners de komende twee weken verder om tot een richtlijn te komen die gedragen wordt door zowel huurders als verhuurders. Waarbij vanuit KHN en huurders de insteek is dat het energiecomponent uit de index gehaald wordt.


Hoge huurprijsaanpassingen op basis van CPI

Jaarlijkse huurprijsaanpassingen zijn contractueel bijna altijd gekoppeld aan de consumentenprijsindex (CPI). Dit is dus een inflatiegetal. Dat was in 2022 vanaf april schrikbarend hoog en is begin 2023 nog steeds hoog (8% in februari). Kernpunt is dat de CPI zo hoog is door het effect van de energiekosten. Echter betalen de huurders de energiekosten en dat maakt dat er dubbel wordt betaald. Verhuurders willen in de meeste gevallen namelijk niet vrijwillig meewerken aan een lagere huurprijsaanpassing.

De dringende oproep van KHN aan de minister is dan ook dat wanneer de meeste verhuurders blijven weigeren om mee te werken aan een lagere huurprijsaanpassing, het kabinet moet ingrijpen. Op z’n minst moet door het kabinet nu al onderzocht worden of en hoe het kan ingrijpen. Daarnaast moet het energiecomponent uit de verhoging worden gehaald om aan een eerlijk percentage te komen.

Het probleem: Huurprijsaanpassing vaak gekoppeld aan CPI-getal

In de meeste huurcontracten voor bedrijfspanden is een soort standaardbepaling opgenomen. Hierin staat dat de jaarlijkse huurprijsaanpassing is gekoppeld aan het inflatiegetal (meestal de consumentenprijsindex) van vier maanden eerder. Deze bepaling pakt desastreus uit wanneer de inflatie, zoals met name in de tweede helft van vorig jaar, erg hoog is. In de maanden september en oktober zat deze zelfs boven de 14%.

Ook begin 2023 is de inflatie overigens nog fors hoger (7%, 6% en 8%) dan voor 2022. Huurcontracten lopen gemiddeld lang door. Deze extreme huurprijsaanpassingen tikken in de huurprijs door zolang een huurder in het bedrijfspand zit. In mei 2022 hebben we samen met retailpartijen verhuurders al opgeroepen akkoord te gaan met een matiging van de huurprijsaanpassing. In sommige gevallen gaan verhuurders daarin mee, maar in de meeste gevallen niet.

KHN-enquête over huur bevestigt het beeld

We hebben vorige week een enquête gehouden onder onze leden over de huursituatie. 12% van de KHN-leden hebben aan deze enquête deelgenomen. Uit deze meer dan representatieve enquête blijkt inderdaad dat de meeste verhuurders niet bereid zijn om in te stemmen met lagere huurprijsaanpassing.

De belangrijkste uitkomsten:

  • Bijna twee derde (62%) van de KHN-leden huurt een of meerdere panden.
  • Bij 89% van de huurders is in het contract een bepaling opgenomen dat de jaarlijkse huurprijsaanpassing afhankelijk is van de inflatie.
  • Van de huurders met een inflatiebepaling in het contract heeft 82% een huurverhoging gekregen en 4% ontving een aankondiging.
  • Ruim de helft (56%) van de huurders heeft geprobeerd om een gesprek aan te gaan met de verhuurder over een lagere huurprijsaanpassing.
  • Een meerderheid (57%) kreeg nul op het rekest van de verhuurder. Slechts 21% van de ondernemers die het gesprek met de verhuurder is aangegaan geeft aan dat er een goede middenweg is gevonden.

De politiek heeft steeds meer aandacht voor het huurprobleem

Ook de politiek heeft het huurprobleem inmiddels (voorzichtig) opgepakt. CDA Tweede Kamerlid Amhaouch heeft in december een motie ingediend met de oproep aan het kabinet om een beroep op verhuurders te doen om huurders meer tegemoet te komen.

Op donderdag 9 maart vond er een rondetafelgesprek plaats op het ministerie van EZK onder leiding van minister Adriaansens. Naast vertegenwoordigers van huurders, waaronder KHN, waren ook belangenbehartigers van verhuurders aanwezig. Namens KHN hebben voorzitter Marijke Vuik en directeur Dirk Beljaarts het woord gevoerd.

Zij hebben de dringende oproep gedaan dat er echt meer concrete actie moet komen vanuit de kant van de verhuurders. En als het zo blijft dat het gros van de verhuurders huurders niet tegemoet wil komen, het kabinet écht moet ingrijpen. Op z’n minst moet door het kabinet NU al onderzocht worden of het kabinet wel kan ingrijpen. En als dat niet zo is wat er moet gebeuren om dat wel mogelijk te maken.

Foto: ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens