Horecaondernemers die vanwege de coronamaatregelen duidelijk omzetverlies hebben geleden (en waarbij de huurovereenkomst van voor 15 maart 2020 dateert, waarbij geen bepaling over pandemieën etc. is opgenomen), hebben recht op een huurkorting.

Dat heeft de Hoge Raad beslist op 24 december 2021. In het arrest geeft de Hoge Raad ook een standaardformule voor de berekening van de korting.

Benieuwd of jij in aanmerking komt voor coronahuurkorting?

Schakel KHN Advocaten & Juristen nu in en wij beoordelen of jij recht hebt op coronahuurkorting.

Op basis van een door jou in te vullen vragenlijst en door jou aan te leveren stukken kunnen zij voor jou een goede inschatting maken of jij recht hebt op coronahuurkorting en wat hiervan (op basis van jouw financiële gegevens m.b.t. de coronacrisis) de hoogte behoort te zijn.

Voor deze werkzaamheden geldt een KHN-ledentarief van € 185,- (excl. btw) per uur. Niet leden betalen € 220,- (excl. btw). Wanneer de vragenlijst volledig ingevuld is en alle bijbehorende stukken aangeleverd zijn, verwachten wij dat de beoordeling hiervan maximaal 1 uur in beslag neemt.

Wil jij dat KHN Advocaten & Juristen jouw situatie beoordeelt en een eerste advies uitbrengt? Vul het contactformulier in op khnadvocatenenjuristen.nl/huurrecht. Vervolgens ontvang je van KHN Advocaten & Juristen de vragenlijst per e-mail.

Of het bij een eerste advies blijft of dat KHN Advocaten & Juristen het dossier verder ook nog voor jou gaat oppakken bepaal jij uiteindelijk zelf.

Lees ook