De medewerker ontvangt zijn eerste AOW-uitkering op de dag dat hij de AOW-leeftijd bereikt. Maar wat als hij nog helemaal geen zin heeft om met pensioen te gaan? En jij hem ook nog niet wil missen? Hoe regel je dan dat de medewerker door kan blijven werken?

Dat hangt er vanaf. Heb je in de arbeidsovereenkomst een pensioenontslagbeding opgenomen?

Wel pensioenbeding in de arbeidsovereenkomst

In onze model-arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is een dergelijk pensioenbeding niet opgenomen. Maar in onze model-arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is dit pensioenbeding wel opgenomen. Als je deze bepaling in de arbeidsovereenkomst hebt laten staan eindigt het dienstverband op de AOW-gerechtigde leeftijd. Je kunt de medewerker een opzegbrief sturen en daarin het dienstverband van de medewerker per de datum van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (en wegens het bereiken daarvan) opzeggen. Download hier de modelbrief.

Let op!

Zeg je niet op, dan loopt het dienstverband van de medewerker onverminderd door en is het lastig om dit eenzijdig te beëindigen als werkgever. Je kunt de medewerker direct aansluitend wel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden. Omdat in de Wet Werk en Zekerheid de ‘Ragetlie-regel’ niet geldt voor medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, hoef je geen periode tussen de contracten aan te houden.

Geen pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst

Heb je geen pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen? Dan kun je de arbeidsovereenkomst met de medewerker opzeggen op of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Dus als de medewerker wil doorwerken dan kun je het dienstverband ongewijzigd laten doorlopen. Je 'parkeert' als het ware de mogelijkheid om het dienstverband op te zeggen vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Als je op een later tijdstip alsnog het dienstverband wil opzeggen, hoef je alleen een opzegbrief te sturen, waarbij je rekening moet houden met een opzegtermijn van één kalendermaand.

Horeca-cao

In de horeca-cao staat dat het arbeidscontract van een medewerker van rechtswege afloopt op dag waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Wanneer de medewerker een arbeidsovereenkomst heeft waarin de horeca-cao van toepassing is verklaard, eindigt het dienstverband van rechtswege op de dag waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Aantal bepaalde tijd contracten na het behalen van de AOW-gerechtigde leeftijd

Als je een medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt (weer) in dienst neemt, mag je sinds 1 januari 2016 een langere reeks van contracten voor bepaalde tijd aangaan dan bij ‘reguliere’ medewerkers. Je mag met een AOW-gerechtigde medewerker zes bepaalde tijd contracten in een periode van 48 maanden afsluiten. Je kunt hiervoor de reguliere (model)arbeidsovereenkomst bepaalde tijd gebruiken. Zie: KHN | Modelarbeidsovereenkomsten.

Transitievergoeding

Verder is bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst op of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd geen transitievergoeding verschuldigd. Ook niet wanneer er een nieuwe reeks bepaalde tijd contracten na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is gesloten.

Ziekte

Een zieke medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, heeft sinds 1 juli 2023 recht op een loondoorbetaling van 6 weken (in plaats van 104 weken). Dit geldt voor werknemers die op of na 1 juli ziek zijn geworden. Is je werknemer ziek geworden vóór 1 juli, dan geldt een loondoorbetaling van 13 weken. Leer hier meer over de regels voor een zieke medewerker met de AOW-gerechtigde leeftijd.

Opzeggen

De opzegtermijn voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde medewerker wordt beperkt tot één maand.

Schema AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. Je kunt via svb.nl de AOW-leeftijd van uw medewerkers berekenen.

Goedkoper

Medewerkers die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt zijn niet meer verzekerd voor onder andere de WW en de ZW. Dit zorgt er voor dat de loonkosten voor deze groep medewerkers wat lager liggen. Je hoeft geen premies meer te betalen voor:

  • Werkloosheidswet
  • Ziektewet
  • WAO
  • WIA
  • AOW

Let op! Zowel werkgever als werknemer betalen nog wel pensioenafdracht tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 68 jaar. Heb je een medewerker van 68 jaar of ouder, dan is er ook geen pensioenafdracht meer op het loon.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens