De medewerker ontvangt zijn eerste AOW-uitkering op de dag dat hij de AOW-leeftijd bereikt. Maar wat als hij nog helemaal geen zin heeft om met pensioen te gaan? En jij hem ook nog niet wil missen? Hoe regel je dan dat de medewerker door kan blijven werken?

Dat hangt er vanaf. Heb je in de arbeidsovereenkomst een pensioenontslagbeding opgenomen?

Wel pensioenbeding in de arbeidsovereenkomst

In de cao-arbeidsovereenkomsten is een dergelijk pensioenbeding niet opgenomen. In onze model-arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is dit pensioenbeding wel opgenomen. Als je deze bepaling in de arbeidsovereenkomst hebt laten staan eindigt het dienstverband op de AOW-gerechtigde leeftijd. Je kunt de medewerker een opzegbrief sturen en daarin het dienstverband van de medewerker per de datum van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (en wegens het bereiken daarvan) opzeggen.

Let op!

Zeg je niet op, dan loopt het dienstverband van de medewerker onverminderd door en is het lastig om dit eenzijdig te beëindigen als werkgever. Je kunt de medewerker direct aansluitend wel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden. Omdat in de Wet Werk en Zekerheid de ‘Ragetlie-regel’ niet geldt voor medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, hoef je geen periode tussen de contracten aan te houden.

Geen pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst

Heb je geen pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen? Dan kun je de arbeidsovereenkomst met de medewerker opzeggen op of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Dus als de medewerker wil doorwerken dan kun je het dienstverband ongewijzigd laten doorlopen. Je 'parkeert' als het ware de mogelijkheid om het dienstverband op te zeggen vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Als je op een later tijdstip alsnog het dienstverband wil opzeggen, hoef je alleen een opzegbrief te sturen, waarbij je rekening moet houden met een opzegtermijn van één kalendermaand.

Horeca-cao

In de horeca-cao staat dat het arbeidscontract van een medewerker van rechtswege afloopt op dag waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Wanneer de medewerker een arbeidsovereenkomst heeft waarin de horeca-cao van toepassing is verklaard, eindigt het dienstverband van rechtswege op de dag waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Aantal bepaalde tijd contracten na het behalen van de AOW-gerechtigde leeftijd

Als je een medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt (weer) in dienst neemt, mag je sinds 1 januari 2016 een langere reeks van contracten voor bepaalde tijd aangaan dan bij ‘reguliere’ medewerkers. Je mag met een AOW-gerechtigde medewerker zes bepaalde tijd contracten in een periode van 48 maanden afsluiten. Je kunt hiervoor de reguliere (model)arbeidsovereenkomst bepaalde tijd gebruiken. Zie: KHN | Modelarbeidsovereenkomsten.

Transitievergoeding

Verder is bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst op of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd geen transitievergoeding verschuldigd. Ook niet wanneer er een nieuwe reeks bepaalde tijd contracten na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is gesloten.

Ziekte

Een zieke medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, heeft recht op een loondoorbetaling van 13 weken (in plaats van 104 weken). Let op: wanneer de medewerker met de AOW-gerechtigde leeftijd op of na 1 juli 2023 ziek wordt geldt een termijn van 6 weken. Leer hier meer over de regels voor een zieke medewerker met de AOW-gerechtigde leeftijd.

Opzeggen

De opzegtermijn voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde medewerker wordt beperkt tot één maand.

Schema AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd ging vanaf 2016 in stappen van drie maanden omhoog en gaat vanaf 2019 in stappen van vier maanden omhoog. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Je kunt via svb.nl de AOW-leeftijd van uw medewerkers berekenen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens