Je kunt met jouw werknemer afspreken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden. Je begint dan geen ontslagprocedure, maar maakt samen afspraken over het ontslag. Waar moet je op letten? KHN geeft advies.

Als jij en jouw medewerker het er over eens zijn dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet meer mogelijk is, dan kun je zonder tussenkomst van de rechter of toestemming van het UWV Werkbedrijf de arbeidsovereenkomst beëindigen. Je moet overeenstemming bereiken met de medewerker over de (financiële) afspraken die betrekking hebben op de beëindiging, zoals de einddatum en een eventuele ontslagvergoeding. Daarnaast kun je afspraken maken over bijvoorbeeld uitwerken in de opzegtermijn, de afwikkeling van het pensioen of het verstrekken van een positief getuigschrift.

Beëindiging- of vaststellingsovereenkomst

Het is belangrijk dat je deze afspraken vastlegt in een zogenaamde beëindiging- of vaststellingsovereenkomst. Door de afspraken op papier te zetten, zijn deze voor beide partijen duidelijk en bindend en worden onnodige procedures voorkomen. Bovendien heeft jouw medewerker de overeenkomst nodig indien hij/zij een uitkering wil aanvragen bij het UWV Werkbedrijf.

KHN biedt model beëindigingsovereenkomst

KHN heeft een model beëindigingsovereenkomst opgesteld die je kunt gebruiken. Het is belangrijk dat je de juiste opzegtermijn hanteert. De wettelijke opzegtermijn geldt als wachttijd voor de WW-uitkering. Het recht op een uitkering ontstaat pas na het verstrijken ervan. Verder moet je de medewerker goed voorlichten over de gevolgen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Doe je dit niet, dan kan de medewerker achteraf stellen dat als hij wel goed was voorgelicht, hij de overeenkomst niet zou hebben getekend. Hij kan dan terugkomen op de gemaakte afspraken.

Op verzoek van de werkgever

In een beëindigingovereenkomst moet altijd staan dat dit op verzoek van de werkgever is. Als dit er niet in staat, kan de medewerker geen WW–uitkering aanvragen.

Recht op een transitievergoeding

De medewerker kan aanspraak maken op de transitievergoeding, omdat jij als werkgever het initiatief neemt om het dienstverband te beëindigen. Je kunt hierover, in onderling overleg, in de beëindigingovereenkomst afspraken maken. De Rijksoverheid heeft een rekentool waarmee je de transitievergoeding kunt berekenen.

Bedenktermijn

Vanaf de datum ondertekening gaat de bedenktermijn van 14 dagen (2 weken) in. In deze periode kan de medewerker zich bedenken en terugkomen op zijn besluit. De medewerker kan dit éénmalig schriftelijk doen binnen deze bedenktermijn. Als er in de beëindigingsovereenkomst geen bedenktermijn is opgenomen, dat is de bedenktermijn 3 weken vanaf datum ondertekening.

Het is daarnaast belangrijk dat er in de beëindigingsovereenkomst is opgenomen dat er over en weer finale kwijting wordt verleend.

Lees ook

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens