Download de gratis KHN App

Gratis e-learning 'Laat je niet overvallen'

De impact van een overval is groot. Daarom heeft KHN met ondersteuning van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en het ministerie van Veiligheid en Justitie gewerkt aan twee gratis online trainingen. Een korte training die 20 minuten kost en een lange (uitgebreidere) training die ongeveer 40 minuten tijd kost. De lange training kun je afsluiten met een examen, haal je een voldoende dan krijg je een certificaat dat je direct uit kunt printen. Deze online training 'Laat je niet overvallen' is voor iedereen die in de horeca werkzaam is. In korte, interactieve 'brainsnacks' leren ondernemers en medewerkers hoe het risico op een overval zoveel mogelijk te verkleinen is en hoe te reageren tijdens en na een overval.

Preventie
De online trainingen 'Laat je niet overvallen' is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de horeca of daarvoor een opleiding volgt. De lesstof wordt met korte 'brainsnacks' op een snelle en laagdrempelige manier gebracht. De trainingen richten zich voor een belangrijk deel op preventie. Deelnemers leren aan de hand van filmpjes en foto’s hoe ze met eenvoudige maatregelen hun zaak minder aantrekkelijk maken voor overvallers. Bijvoorbeeld door hun eigen gedrag aan te passen en alert te zijn op verdachte situaties.

Als het toch RAAK is
De trainingen gaan ook in op wat te doen tijdens een overval. Het bekende RAAK-principe, waarbij de R staat voor Rustig blijven, de A’s voor Acceptatie en Afgeven - van geld of goederen - en de K voor Kijken om later een goede daderbeschrijving te kunnen geven, wordt uitgelegd.

Aan de hand van filmpjes worden deelnemers stap voor stap door een overvalsituatie geleid. Steeds wordt gevraagd om een reactie op de filmpjes, waarbij in het vervolg van het filmpje direct te zien is hoe deze keuze uitpakt. Door deze manier van leren, onthoud je beter hoe je het beste kunt handelen tijdens een overval.

Welke hulp je kunt inschakelen na een overval, komt ook aan bod in deze trainingen. De langere training sluit af met een toets, waarbij een persoonlijk certificaat kan worden behaald.

Terug

https://twitter.com/khn 787936653616742400