25

Arbeidsverhoudingen

De situatie

KHN is een ondernemers- én werkgeversvereniging. Vanuit die laatste rol is KHN in overleg met relevante (sociale) partners over ontwikkelingen en visies op het gebied van arbeidsverhoudingen. Sociale partners (werkgevers en werknemers) hebben een rol bij het regelen van arbeidsvoorwaardelijke zaken op wettelijke hoofdlijnen en desgewenst bij het regelen van een (basis-)cao of een model arbeidsvoorwaardenreglement voor de horeca. Op die manier worden werkgevers en werknemers uitgedaagd om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het inrichten van hun eigen arbeidsvoorwaardenbeleid. Zo ontstaat op natuurlijke wijze een gezonde werking van de arbeidsmarkt.

KHN is aangesloten bij VNO-NCW en nauw betrokken bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen en regelingen. HOTREC, de Europese alliantie van horecaverenigingen (waaronder KHN), is betrokken in een sectorale sociale dialoog met de Europese Vakbonden. HOTREC heeft geen onderhandelingsmandaat over primaire arbeidsvoorwaarden.

Standpunt KHN Arbeidsverhoudingen

KHN vindt dat wetten, regels en overeenkomsten uit moeten gaan van marktwerking en afspraken binnen ondernemingen door werkgever en (individuele) werknemer. Uiteraard in een balans met wettelijke voorschriften.

KHN vindt een collectieve arbeidsovereenkomst (een cao) een goed instrument binnen de arbeidsverhoudingen, maar geen doel op zich.

Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400