25

Arbeidsverhoudingen

De situatie
KHN is een ondernemers- én werkgeversvereniging. Vanuit die laatste rol praat KHN mee over ontwikkelingen en visies op het gebied van arbeidsverhoudingen met de relevante (sociale) partners in de horeca. Sociale partners (werkgevers en werknemers) hebben een rol bij het regelen van arbeidsvoorwaardelijke zaken op wettelijke hoofd- lijnen en desgewenst bij het regelen van een (basis)cao of een model voor de horeca. Op die manier worden werkgevers en werknemers uitgedaagd om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het inrichten van hun eigen arbeids- voorwaardenbeleid. Zo ontstaat op natuurlijke wijze een gezonde werking van de arbeidsmarkt. KHN is aangesloten bij VNO-NCW en nauw betrokken bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen en regelingen. HOTREC, de Europese alliantie van horecaverenigingen, is betrokken in een sectorale sociale dialoog met de Europese Voedingsbonden. HOTREC heeft geen onderhandelingsmandaat over primaire arbeidsvoorwaarden.

KHN-standpunt
KHN vindt dat wetten, regels en overeenkomsten uit moeten gaan van meer marktwerking en zelfwerkzaamheid binnen ondernemingen voor werkgever en (individuele) werknemer.

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400