Bierdossier

De brouwerij is een belangrijke leverancier voor horecaondernemers. Het is al lang niet meer zo dat brouwerijen alleen maar bier leveren. Het productenassortiment omvat bij de meeste brouwerijen ook andere alcoholhoudende drank, frisdranken, koffie en thee. Brouwerijen leveren daarnaast sinds jaar en dag ook diensten.

Brouwerijen geven leningen, staan borg, zijn (tussen)verhuurder van het pand waarin het horecabedrijf is gevestigd en geven tap- en kelderbierinstallaties in bruikleen. Dat doen brouwerijen niet voor niets.

Bijna altijd staat tegenover de geleverde dienst in ieder geval een afnameverplichting (tegen hogere dan marktconforme prijzen) voor langere duur; de verplichting het bier en andere dranken van de bewuste brouwerij exclusief af te nemen en te verkopen. Horecaondernemers worden zoveel mogelijk contractueel gebonden.

KHN is van mening dat de invloed van de brouwerijen veel te ver gaat. Dat gaat ten koste van de rendementen en de concurrentieverhoudingen in de horeca, in het bijzonder bij cafébedrijven. Bovendien houden brouwers de overcapaciteit in de markt in stand om zo de winsten laag te houden, waardoor alternatieve financiers niet meer financieren en ondernemers geen andere keuze hebben dan weer bij een brouwer aan te kloppen.

Een stevig gebonden ondernemer betaalt rond de € 120-130 voor een 50 liter fust (lijstprijs), terwijl een ongebonden ondernemer tussen de € 60-70 betaalt. De consument is daar uiteindelijk de dupe van.

Nieuws

KHN: Supermarkten stunten met bier

21-02-2017
-

CBS: Pils in café stijgt drie keer harder dan in de winkel

KHN stopt procedure tegen brouwerijen

01-03-2016
-

Nog iets te vorderen? Doe dit voor 1 mei 2016!

KHN en brouwerijen komen met Begrippenlijst Biercontracten

17-11-2015
-

Begrippenlijst Biercontracten helpt ondernemers contracten beter te begrijpen

Fusie AB InBev en SABMiller. Wat betekent dat voor u?

27-10-2015
-

KHN legt uit wat bijvoorbeeld de gevolgen voor contracten kunnen zijn

KHN over horecabiermarkt: Eerste stapjes gezet naar meer transparantie in biercontracten

09-06-2015
-

Gesprekken hebben helaas nog niet geleid tot 'modelcontracten' en 'uniforme algemene voorwaarden'

Vraag & antwoord

Waar moet ik op letten als ik een bedrijfspand ga huren of kopen voor een horeca-exploitatie?

Als u voornemens bent een bedrijfspand te huren of te kopen komt daar veel bij kijken. Veel van de vooronderzoeken kunt u zelf doen. Onderstaande aandachtspunten kunnen daarbij een handig hulpmiddel zijn.

Win advies in
Helaas komt het maar al te vaak voor dat men 'verliefd' wordt op een pand en daardoor onvoldoende objectief onderzoek pleegt, of dan men zaken over het hoofd ziet. Het is immers geen 'dagelijkse kost' voor u. Dat maakt dat uw verkoper of verhuurder vaak een voorsprong heeft ten opzichte van u. Het gaat dan vaak om veel geld, ook wanneer u gaat huren. Als u het pand voor bijvoorbeeld € 300 minder kunt huren dan de gevraagde huur (door een onderhandeling), dan gaat het bij een standaard looptijd om € 300 x 12 maanden x 10 jaar: € 36.000 exclusief rente en indexering. Een goed advies over de huurwaarde of een juridisch advies of de contractbepalingen is dus snel 'verdiend'.

Zet niet te snel uw handtekening
Denk ook niet te licht over de handtekening die u zet onder een huurovereenkomst. Vaak komt de verhuurder, niet zelden een brouwerij, op vrijdagmiddag nog even bij u langs en vraagt u snel te tekenen zodat hij het deze week nog kan afhandelen zonder dat u of uw adviseur de overeenkomst goed heeft kunnen bestuderen. Niet doen dus. Er zijn wel model huurovereenkomsten maar er is weinig 'standaard'. Een veel gebruikt model huurovereenkomst en algemene bepalingen zijn deze van de Vereniging Raad van Onroerende Zaken (ROZ).
Tevens vindt u hier een huurdersvriendelijk model.

Er valt over heel veel écht te onderhandelen, niet alleen over de huurprijs. Zo kan bepaald onderhoud wellicht op uw schouders rusten wat helemaal niet redelijk is. Ook kan het zo zijn om te kiezen het schilderwerk zelf te laten doen tegen een verlaging van de huur. U kunt dan zelf bepalen wanneer u uw pand een opfrisbeurt geeft. Start ook niet met verbouwen, schilderen of exploiteren voor de overeenkomsten ondertekend zijn, anders ondermijnt u uw positie.

Let op de afnameverplichting
Bedenk ook dat het tekenen van een huurovereenkomst met een drankenleverancier of brouwerij vrijwel altijd een afnameplicht betekent. Na ondertekening kunt u nauwelijks meer onderhandelen over de inkoopprijs van uw dranken. Een hectoliter bier kan tot ruim € 100 goedkoper zijn bij een ondernemer die in een brouwerij-vrij pand zit ten opzichte van een geboden situatie. Die lening, koeling of parasol die u 'gratis' krijgt, is dan wel erg duur. Stel u tapt in uw cafeetje 200 hectoliter per jaar, dan kan dat inkoopverschil oplopen tot zo'n € 25.000. Dat kunt u niet aan uw gasten doorberekenen, dat betaalt u dus zelf. 

Laat u adviseren
Kortom, neem contact op met uw KHN regioadviseur of bel naar Info & Advies. Zij kunnen u met de opstart helpen en vervolgens doorverwijzen naar betrouwbare en deskundige (betaalde) adviseurs.

Laat u goed informeren bij de overheid met betrekking tot omgeving, pand en bedrijfsactiviteit.

Gemeente

 • Bestemmingsplan: zijn mijn voorgenomen bedrijfsactiviteiten toegestaan in dit pand/op dit perceel? Wat zegt het bestemmingsplan met betrekking tot de omgeving. Bestemmingsplan is openbaar en in te zien.
 • Zijn er aanschrijvingen door gemeente (bedenk bijvoorbeeld nog uit te voeren verplichtingen op milieugebied of beperkingen in het gebruik) in dit pand/op dit perceel?
 • Beschikt het huidige bedrijf over de benodigde vergunningen (is openbaar);  denk aan onder andere: terras-, drank- en horecawet-, exploitatie-, nacht-,  speelautomatenvergunning. De benodigde vergunning(-en)  verschilt sterk per gemeente. Bedrijven in het buitengebied, bijvoorbeeld campings, is het raadzaam ook de provincie te raadplegen.
 • Is het pand conform de benodigde (bouw-)vergunningen gebouwd/verbouwd. Als u wilt/moet verbouwen zijn uw plannen dan bouw- en vergunningstechnisch haalbaar?
 • Heeft de gemeente plannen in dit gebeid, bouwen, slopen, verkeerstechnisch, terugdringen of uitbereiden van horeca, winkels, wonen etc.

Kadaster
Liggen er (juridische-)beperkingen op het perceel/pand? Zeker bij aankoop onroerend goed dit nagaan. U kunt een afspraak maken bij het kadaster of via een notaris of makelaar e.e.a. (laten) uitzoeken.

Let op uw omgeving
Onderzoek hoe geschikt de vestigingsplaats is voor uw bedrijfsplan. Denk aan bereikbaarheid, parkeergelegenheid, zichtbaarheid, reclamemogelijkheden, bewegwijzering, ligging ten opzichte van ander bedrijven en industrierreinen (denk aan geluid, stank, licht, verkeersoverlast) toeristische attracties, winkels, bioscopen, enzovoort.

 • Staat van het pand/ruimte en onderhoud
 • Visuele inspectie: schilderwerk, stucwerk, hang- en sluitwerk, vloeren, trappen, metsel-   en voegwerk, dak, goten, etc. Maak bij voorkeur foto's en sla die op
 • Technische installaties: (voldoet de elektrische installatie, cv, koelingen, airco's, alarm, etc.)
 • Brandveiligheid: wanneer was de laatste controle en wat was het resultaat         (onderzoeksrapport inzien) , blusmiddelen nog binnen de geldigheidstermijn,     noodverlichtingen, eventuele doormelding
 • Vragen stellen over mogelijk verborgen gebreken, aanwezigheid asbest/lood (leidingen), schone grond, etc.
 • Riolering, afzuiginstallatie en eventuele vetvangput
 • Programma van eisen ondernemingsplan afstemmen op aanbod/mogelijkheden van pand


Inventariseer

 • Is er een complete en goed beschreven inventarislijst, waarop apparatuur ook met merk en type beschreven is, foto's. Zijn er inventarisgoederen die geleased, gehuurd of geleend zijn?
 • Werken alle apparaten en wanneer zijn de laatste onderhoudsbeurten geweest van de koffiemachine, vaatwasser, koelingen, etc.


Overige bedrijfseigendommen

 • overname van bedrijfsnaam, website, e-mailadres, social media en telefoonnummers
 • Voorraden: zijn deze courant en ruim binnen de houdbaarheidsdatum? Zijn de vooraden reeds betaald aan de leverancier?
 • Waarborgsommen, statiegeldgoederen


Let op de volgende documenten

 • Vergunningen (zie ook bij 'gemeente')
 • Arbeidsovereenkomsten en reglementen. Bedrijfskleding en wie heeft welke zaken in bruikleen, sleutelhouders etc. Verzuimcijfers, personeelsdossiers, vakantiedagen en + en - uren, de fooienpot
 • Contracten van onderhoud apparatuur, installaties, garantiebewijzen of kopie facturen
 • Huurovereenkomst pand; bestudeer deze nauwkeurig. Zeker met betrekking tot looptijd, onderhoudsverplichting, huurprijsaanpassing en opzeggingsmogelijkheden. Raadpleeg deskundigen!
 • Afnamecontracten: brouwerij, automatenhandel, leveranciers etc.
 • Huur/leasecontracten apparatuur, afvalcontainers, muziekcomputer, etc.
 • Sleutels  en beveiliging:  overzicht wie sleutels/codes in bezit heeft leveranciers, familie, buren
 • Abonnementen en lidmaatschappen die zaaksgebonden zijn
 • Is er een spaarkas voor gasten? Hoe zit dit in elkaar. Wie is verantwoordelijk?
 • Is de gevraagde overnamesom en huur-/koopprijs reëel? Schakel deskundig advies in!

Zoals u ziet, er komt heel wat bij kijken, en natuurlijk is dit per pand/situatie verschillend. Schakel vooraf deskundigen in en maak gebruik van uw KHN (aspirant) lidmaatschap. Maak gebruik van de diensten van KHN Advies. Bedenk dat vooraf (betaald) advies u voor veel (dure) narigheid kan behoeden! 

Terug