Bierdossier

De brouwerij is een belangrijke leverancier voor horecaondernemers. Het is al lang niet meer zo dat brouwerijen alleen maar bier leveren. Het productenassortiment omvat bij de meeste brouwerijen ook andere alcoholhoudende drank, frisdranken, koffie en thee. Brouwerijen leveren daarnaast sinds jaar en dag ook diensten.

Brouwerijen geven leningen, staan borg, zijn (tussen)verhuurder van het pand waarin het horecabedrijf is gevestigd en geven tap- en kelderbierinstallaties in bruikleen. Dat doen brouwerijen niet voor niets.

Bijna altijd staat tegenover de geleverde dienst in ieder geval een afnameverplichting (tegen hogere dan marktconforme prijzen) voor langere duur; de verplichting het bier en andere dranken van de bewuste brouwerij exclusief af te nemen en te verkopen. Horecaondernemers worden zoveel mogelijk contractueel gebonden.

KHN is van mening dat de invloed van de brouwerijen veel te ver gaat. Dat gaat ten koste van de rendementen en de concurrentieverhoudingen in de horeca, in het bijzonder bij cafébedrijven. Bovendien houden brouwers de overcapaciteit in de markt in stand om zo de winsten laag te houden, waardoor alternatieve financiers niet meer financieren en ondernemers geen andere keuze hebben dan weer bij een brouwer aan te kloppen.

Een stevig gebonden ondernemer betaalt rond de € 120-130 voor een 50 liter fust (lijstprijs), terwijl een ongebonden ondernemer tussen de € 60-70 betaalt. De consument is daar uiteindelijk de dupe van.

Nieuws

KHN stopt procedure tegen brouwerijen

01-03-2016
-

In april 2012 is KHN een juridische procedure gestart tegen brouwerijen Heineken, AB InBev, Grolsch en Bavaria. Doel: door de Nederlandse rechter laten vaststellen dat de brouwers onrechtmatig hebben gehandeld jegens hun horeca-afnemers door het kartel dat zij in de periode 1996-1999 hebben gevormd (volgens de Europese Commissie).

Vraag & antwoord

Waar moet u opletten als u een bedrijfspand gaat huren of kopen?

Als u van plan bent om een bedrijfspand voor uw horecazaak te huren of kopen, komt daar veel bij kijken. KHN informeert u over de belangrijkste zaken.

Win advies in voor ondertekening

Voordat u uw handtekening onder een overeenkomst zet, is het belangrijk om advies in te winnen. Denk hierbij aan de hoogte van de huur- of aankoopprijs, gemaakte afspraken over oplevering en (de staat van) het onderhoud, reparaties en keuringen, en de inhoud van de algemene bepalingen.

Modelovereenkomst

Er is namelijk op veel punten onderhandeling mogelijk, waardoor er niet per definitie een standaard modelovereenkomst voor handen is. In geval van huur is een veelgebruikt model voor een huurovereenkomst en algemene bepalingen beschikbaar van de Vereniging Raad van Onroerende Zaken (ROZ).

KHN heeft voor een huurdersvriendelijk model opgesteld.

Let op de afnameverplichting

Een huurovereenkomst met een drankenleverancier of brouwerij bevat vrijwel altijd een afnameplicht. Na ondertekening kunt u dan nauwelijks meer onderhandelen over de inkoopprijs van uw dranken. Ook in dit geval is het goed om u te laten informeren of dit gunstig voor u is.

Waar moet u nog meer aan denken?

Ga bij de overheid na in hoeverre u uw ideeën daadwerkelijk tot uitvoering kunt brengen gelet op de wet- en regelgeving, omgeving en bedrijfsactiviteit.

Gemeente
Als horecaondernemer heeft u vaak meerdere vergunningen nodig, waaronder gemeentelijke vergunningen en milieuvoorschriften waar u aan moet voldoen. De benodigde vergunningen verschilt sterk per gemeente. Denk hierbij aan de terras-, drank- en horeca-, exploitatie-, nacht-, speelautomaten- en omgevingsvergunning. Ook bepalend is het bestemmingsplan en de eventuele plannen van de gemeente om daarin aanpassingen te doen.

Kadaster
Het is raadzaam om in het Kadaster na te gaan of er (juridische) beperkingen op het perceel of pand rusten. Maak een afspraak bij het Kadaster dan wel laat een notaris of makelaar dit uitzoeken.

Omgeving
Onderzoek voor de start hoe geschikt de vestigingsplaats is. Het gaat dan onder andere om bereikbaarheid, parkeergelegenheid, zichtbaarheid en ligging.

Inventarisatie pand
Voordat u een overeenkomst sluit is het belangrijk om de staat van het pand en eventuele inventaris te controleren. Stel vragen over mogelijk verborgen gebreken, keuringen van de technische installaties en brandveiligheid. Maak bij voorkeur foto’s  tijdens een visuele inspectie en zorg voor een goed beschreven inventarislijst.

Overige bedrijfseigendommen
Als u bedrijfseigendommen wilt overnemen, controleer bij voorraden of deze courant zijn en ruim binnen de houdbaarheidsdatum. Onderzoek of de voorraden reeds zijn betaald aan de leverancier en in hoeverre sprake is van waarborgsommen en statiegeldgoederen. Ga ook na of er onderhoudscontracten, abonnementen en lidmaatschappen zijn.

Vraag advies aan deskundigen met specifieke horecakennis

Het huren of kopen van een pand is dus niet zomaar iets. Laat u vooraf informeren door een van de adviseurs van KHN. Deze deskundigen hebben specifieke kennis van de horeca en kunnen u bijstaan bij deze belangrijke fase.

Neem contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11. Zij kunnen u helpen met de opstart en doorverwijzen naar betrouwbare en deskundige (betaalde) adviseurs, zoals Bedrijfsadvies of Juridisch Advies.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner
Tools