Onlangs hebben we met succes ingesproken aan de ronde tafel inzake het verhogen van de leges. Bij de behandeling van de begroting bleek dat er geen meerderheid in de gemeenteraad was voor het aanpassen van de leges. Daarmee is het aanpassen van de legesverordening dan ook niet meer aan de orde. In onderstaand bericht lees je de uitgebreide reactie van de griffier.

Geachte heer/ mevrouw,

Op 20 oktober jl. hebt u als gast deelgenomen aan de Ronde Tafel voor het raadsvoorstel "Aanpassen van de APV leges in de legesverordening 2021", graag informeer ik u over het volgende.

Dit raadsvoorstel is aan de gemeenteraad voor behandeling aangeboden in de verwachting dat de gemeenteraad dit ook zou meenemen in de Begroting 2021-2024 die afgelopen week in de raadsvergadering is vastgesteld.

Bij de behandeling van de Begroting 2021-2024 bleek dat er geen meerderheid in de gemeenteraad was voor het aanpassen van de APV-leges c.q. deze kostendekkend te maken. De gemeenteraad heeft met een wijzigingsvoorstel dit onderdeel uit de begroting gehaald.

Daarmee is het raadsvoorstel "Aanpassen van de APV leges in de legesverordening 2021" dan ook niet meer aan de orde. De behandeling van dit voorstel stond gepland in de raadsvergadering (Het Debat en Het Besluit) van 17 november a.s. Bij de opening van deze vergadering zal aan de gemeenteraad worden voorgesteld dit punt van de agenda te halen.

Over het voorstel in de begroting over de kostendekkendheid van de APV-leges heeft de gemeenteraad besloten het hiervoor ingeboekte bedrag van € 40.000,- terug te brengen naar € 10.000,-. De consequenties van dit gewijzigde besluit worden momenteel verder uitgewerkt en zullen zeer waarschijnlijk worden meegenomen bij de behandeling van de vaststelling van alle leges en tarieven in de gemeente.

Het leek ons goed u hierover te informeren. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Gert-Jan Fokkema
Griffier
Gemeente Smallingerland
Mob.: 06 – 50 07 09 58
Tel.: 0512-581 575 | www.smallingerland.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens