Chainels is het besloten communicatieplatform met een website en app dat de communicatie tussen ondernemers en belanghebbende organisaties zoals gemeente Alkmaar, Stadswerk072 en politie efficiënter maakt. 

Chainels is aanschaft door de ondernemersvereniging OVCA die per 1 januari 2019 opgaat in de nieuwe vereniging Alkmaars Bolwerk, samen met de WBA en de EVA. Sinds 1 november is het platform in gebruik voor het centrum van Alkmaar en dus voor alle ondernemers die daar gevestigd zijn, ook de horeca.

Berichten die belangrijk zijn voor de ondernemers worden op Chainels geplaatst, net als alle evenementen in het centrum, waarschuwingen en tips vanuit de politie, informatie van Stadswerk072 en enquêtes en uitnodigingen voor bijeenkomsten van bijvoorbeeld ondernemersverenigingen of gemeente.

Lees mee, blijf goed geïnformeerd en deel zelf berichten op dit platform voor collega-ondernemers. Ben je nog niet aangesloten, mail dan voor- en achternaam, adresgegevens en e-mailadres van de onderneming naar centrummanager@binnenstadalkmaar.nl