Afgelopen 12 september hebben wij bij Café de Bakkerij onze bestuursvergadering gehouden. Lees hieronder het verslag.

Aanwezigen
Peter van de Wiel, Tessa Ripping, John Kanters, Mike Tiebout, Remy Dekker (regiomanager KHN)

1. Opening door Peter
2. Voorstelrondje- kennismaking Remy Dekker
Remy Dekker blijft voorlopig. Er is nog geen zicht op wanneer Femke terug komt
3. Vergadering met de gemeente
Bij de laatste vergadering was er buitenom Peter niemand vanuit KHN Moerdijk. Dit mag en kan in het vervolg niet meer gebeuren. We spreken af dat er minimaal 2, liefst 3 van ons aanwezig zijn bij een vergadering van de gemeente. De volgende vergadering op het gemeentehuis is woensdag 27 oktober om 9.30 uur. Punten herhalen tijdens volgende vergadering: wederom vergunningen aanvraag en verkeersveiligheid- en beweging.
4. Opkomst vergaderingen
Informeel overleg dinsdag 7 november 9.30 uur – 10.30 uur (Frascati eventueel mogelijk)
Horeca overleg maandag 27 november 11.00 uur
Actiepunt en mail nogmaals doorsturen en verspreiden via bijvoorbeeld lokale horeca-apps
5. Plastic ( zie ook de verzonden bijlage)
Twijfel over Hard cups in Zevenbergen in verband met Hygiëne. Soft cups lokaal als gehele horeca collectief inkopen. Zevenbergen en Penningcommissie cups centraal inkopen. Idee werd geopperd om begin van het jaar een cup te laten drukken met jaartallen en deze te verkopen. Zo kunnen de mensen de beker steeds weer naar evenement meenemen en hoeven ze de bekers niet steeds in te leveren na ieder evenement.
Actiepunt en Mike, datumprikker/poll versturen voor in oktober Zevenbergen
6. Kerstattentie voor 2023
Twijfel over wat we gaan doen. Ook vorig jaar weer commentaar. Actiepunt à Remy Dekker gaat na wat andere afdelingen/gemeenten doen en komt hierop terug.
7. Rondvraag
Remy Dekker: Iedereen die Sociale Hygiëne voor 1 juli 2023 gehaald heeft moet zichzelf her-inschrijven. Remy Dekker tipt op: Platform Veilig Ondernemen.
8. Afsluiting