De gemeente Hilversum en KHN Hilversum gaan intensief samenwerken om de naleving op het niet schenken van alcohol aan jongeren onder de 18 (NIX18) te verbeteren. Een pilot met mystery visits moet horecaondernemers stimuleren om geen alcohol te schenken aan jongeren tot 18 jaar. Wethouder Floris Voorink en interim-voorzitter KHN Hilversum, Frank Loois tekenden vandaag een convenant als start van de pilot.

“Goed dat we de handen ineen slaan om het verbod op alcohol onder de 18 jaar strenger na te leven. Sterker nog, we willen deze proef ook starten voor de sportkantines”, aldus wethouder Voorink.

Mystery guests

Ondernemers van Hilversumse horecabedrijven kunnen zich opgeven voor de pilot via Marlise van Aerde van de gemeente Hilversum of Simone van Laar van Koninklijke Horeca Nederland. Frank Loois, interim-voorzitter KHN Hilversum: “Er doen nu al zo’n 19 horecaondernemers mee aan de pilot. Zij willen samen met hun medewerkers zorgdragen voor een goede naleving van NIX18. De ondernemers krijgen advies en hulp op maat vanuit KHN Hilversum. Elk kwartaal krijgen zij bezoek van mystery guests.”

Feedback

Deze mystery visits worden uitgevoerd door het bureau Objectief. Zij geven als onafhankelijk bureau vanuit hun expertise ook aandacht en feedback aan de horecaondernemers die meedoen aan de pilot. Het doel is dat deze aandacht en feedback er toe leidt dat de naleving van de leeftijdgrens positief wordt beïnvloed. Bureau Objectief heeft veel ervaring met dit type onderzoek. Zo hebben ze in Utrecht ook succesvolle pilot gedraaid.

Betere naleving door pilot

De gemeente hoopt dat de aanpak er voor zorgt dat steeds meer 'NIX18 ondernemers' het verbod op schenken van alcohol aan jongeren onder de 18 naleven. De gemeente speelt als toezichthouder een actieve rol. De gemeente Hilversum zal dan het toezicht op de aan de pilot deelnemende horecagelegenheden voor het onderwerp ‘naleving leeftijdsgrens’ verminderen. De gemeente blijft de horecabedrijven die niet aan de pilot deelnemen, actief controleren. De gemeente en KHN Hilversum evalueren ieder kwartaal de resultaten van de pilot.