Het college van B&W gemeente Amsterdam heeft op 6 juni jl. het aanvullend verkeersbesluit zone zwaar verkeer (ZZV) en bijbehorend ontheffingenbeleid vastgesteld. Al geruime tijd mogen er geen zware voertuigen meer het stadscentrum in.

Vanaf 1 januari 2024 geldt dit ook voor touringcars zwaarder dan 7,5 ton. De grens van het stadscentrum is de binnenring oftewel de S100.

Uitzonderingen

Touringcars zwaarder dan 7,5 ton mogen dus per 1 januari 2024 niet meer binnen de s100 rijden. Er zijn twee uitzonderingen hierop:

  • Zware touringcars mogen wel rijden op de corridor Weesperstraat – Valkenburgerstraat – Kattenburgerstraat
  • Ontheffingen kunnen worden aangevraagd voor touringcars die basisschoolleerlingen, ouderen, artiesten of mensen met een beperking van of naar educatieve of kunstinstellingen rijden.

Het verkeersbesluit en ontheffingenbeleid worden binnenkort gepubliceerd op: www.amsterdam.nl/zwaarverkeer

Agenda touringcar 2020-2025

In 2020 is de Agenda Touringcar 2020 – 2025 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staat beschreven hoe de gemeente het streven om de ervaren overlast van touringcars zoveel mogelijk te beperken vorm gaat geven. De maatregel om zware touringcars binnen de S100 te weren maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Naar aanleiding van de toenemende drukte in de stad werkt de gemeente op een breed vlak actief aan het verhogen van de balans, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Daar draagt deze maatregel ook aan bij. De gemeente werkt momenteel ook aan de andere maatregelen uit de agenda. Zoals aan het faciliteren van nieuwe halteerplekken voor touringcars en van overstapmogelijkheden op het OV aan de randen van de stad. Over de uitwerking van deze maatregelen blijven wij u de komende periode informeren.
Voor de agenda Touringcar zie hier

Infographic

Bijgevoegd een infographic (een Nederlandse en een Engelse versie).

Namens het programma Touringcar, gemeente Amsterdam