Het is niet nieuw dat de gemeente controleert op de naleving van de Alcoholwet in de horeca. Op basis van de Alcoholwet mag je jongeren beneden de 18 jaar geen alcohol verstrekken en ook niet aan mensen in kennelijke staat van dronkenschap.

Daarnaast is er een zogenaamde vergewisplicht. Als verkoper van alcohol ben je verplicht om te controleren of de koper de juiste leeftijd heeft. Dat hoeft alleen niet wanneer de gast 'onmiskenbaar' oud genoeg is. Bij twijfel over de leeftijd moet je dus vragen om legitimatie. Let op zogenaamde 'doorgevers'; je bent als verkoper namelijk ook verantwoordelijk wanneer de koper zelf 18 of ouder is maar de alcohol kennelijk voor iemand is waarvan de leeftijd nog niet is vastgesteld. Van die persoon moet je dan dus ook de leeftijd controleren.

Nalevingsonderzoek gemeente

Tweejaarlijks voert de gemeente een groot nalevingonderzoek uit en tussendoor wordt er gecontroleerd met zogenaamde testjongeren. Amsterdam scoorde in 2022 slecht op de naleving. Minder dan 20% van de ondernemers in de horeca hanteerde de regels goed. Dat moet uiteraard beter. We realiseren ons dat de inzet van testjongeren en de zware sancties als oneerlijk en buitenproportioneel wordt ervaren. De inzet van testjongeren mag onder strikte voorwaarden. De recente controles van de gemeente waren voornamelijk gericht op het verbod van verkoop van alcohol aan personen jonger dan 18 jaar. Niet op ‘doorgevers’ of het schenken aan mensen in kennelijke staat van dronkenschap. Dit najaar zal er weer een nalevingsonderzoek uitgevoerd worden.

Op basis van de handhavingsstrategie worden overtredingen van het schenken van alcohol aan personen <18 jaar in het Alcoholoverlastgebied (Burgwallen Oude zijde en omgeving) aangemerkt als een ernstige overtreding waarop geen coulanceregeling van toepassing is en gelijk een bestuurlijke maatregel volgt. Bij een eerste constatering volgt een bestuurlijke waarschuwing. Na een tweede constatering zelfs een schorsing en intrekking van de Alcoholwet- en exploitatievergunning voor een week. In de rest van Amsterdam is de coulanceregeling wel van toepassing en volgt bij een eerste constatering eerst een aantekening in het dossier zonder het opleggen van een bestuurlijke maatregel. De straf is wat ons betreft buitenproportioneel en is oneerlijk omdat bij winkels die dezelfde overtreding begaan gewerkt wordt met bestuurlijke boetes in plaats van een schorsing/intrekking van een week aangezien winkels geen exploitatievergunning hebben. De maatregel is zwaar omdat, in de recente voorvallen, de zaken binnen een termijn van 14 dagen moesten sluiten. Nergens in de handhavingsstrategie is bepaald dat dit binnen zo’n korte termijn moet. Ondernemers leiden daardoor nog meer schade, omdat ze gebonden zijn aan de werkroosters, ze reserveringen niet meer kosteloos of zonder imagoschade kunnen annuleren en/of doorschuiven naar een later moment of een andere locatie. De sluiting is een zware maatregel en het is onredelijk dat deze nog zwaarder wordt door een onredelijk korte uitvoeringstermijn.

KHN heeft deze kritiek nogmaals geuit en hoopt op aanpassing.

Het is zorgwekkend dat er nu ook nog een aanscherping van de handhavingsstrategie horeca door de gemeente is aangekondigd en ter inzage ligt. We hebben de gemeente onze bezwaren al kenbaar gemaakt en hebben deze zienswijze ingediend.

KHN denkt dat de naleving zo slecht is, omdat de focus van werknemers en ondernemers hier niet op is gericht vanwege het feit dat de doelgroep van de horeca in Amsterdam vrijwel overal >18 jaar is. In de praktijk zien we nauwelijks bezoekers <18 jaar die zelfstandig de horeca bezoeken. Dat neemt niet weg dat je als verkoper verdergaande inspanningen moet tonen om de leeftijd van de jongere bezoeker vast te stellen, alvorens alcohol te verstrekken. We kunnen daarbij de supermarkten als voorbeeld nemen. Door de focus op leeftijdscontroles zien we dat de naleving van de regels hier steeds beter is geworden. Veel fouten in de horeca zijn begaan, omdat bij de controle de ID niet goed genoeg is gecheckt en over het hoofd is gezien dat de maand waarop de jongere 18 jaar zou worden dit jaar nog niet was geweest.

We hebben enkele hulpmiddelen om je als ondernemer en team te ondersteunen:

  • Gratis E-learning Verantwoord Alcohol Schenken.
  • Training Alcohol en doorschenken.
  • ID scanner App voor op je mobiele telefoon: KHN-Amsterdam – ScanID.nl.
  • Model huis- en gedragsregels en stickers NIX 18.
  • De gemeente zoekt 15 bedrijven die vrijwillig mee willen doen aan een pilot om betere naleving te realiseren.
  • De gemeente zoekt 15 horecabedrijven die deel willen nemen aan de NIX18 pilot die wordt uitgevoerd door Objectief.
  • Het ministerie van VWS verleent subsidie waardoor deelnemende horecabedrijven 50% korting krijgen. Voor € 326,70 (inclusief BTW) wordt een deelnemend horecabedrijf 4 keer (1x per kwartaal) bezocht door een minderjarige testkoper die alcohol probeert te kopen. Als er niet wordt nageleefd wordt er per kwartaal maximaal één herhalingsbezoek uitgevoerd. Het resultaat wordt hierbij teruggekoppeld zodat de ondernemer hiervan kan leren.

    Horecabedrijven die meedoen worden tijdens de duur van de pilot niet meegenomen in de handhaving op NIX18. De gemeente Amsterdam betaalt de projectkosten en de deelnemende horecabedrijven krijgen van Objectief een factuur.

Interesse?

Het je interesse stuur dan een mail naar regiomanager Eveline Doornhegge via e.doornhegge@khn.nl / 06 51 49 07 09.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens