Koninklijke Horeca Nederland (KHN) feliciteert Johan Bond van Koninklijke Sint Jozef Vereniging in Volendam met het ruim 25-jarig lidmaatschap van KHN en bedankt hen daar ook voor. De Jozef is een zelfstandige vereniging met 1.900 leden, organiseert allerlei bijeenkomsten en activiteiten zoals klaverjassen, jokeren, biljarten, de vrouwenbond komt er, er zijn bingoavonden en het Volendams operakoor heeft er haar thuisbasis. En er is nog veel meer.

De huiskamer van Volendam

De Jozef is inmiddels 120 jaar oud en nog steeds gehuisvest is hetzelfde gebouw. Bij De Jozef kun je ook terecht voor condoleances, bedrijfsfeesten, bruiloften, partijen, huwelijksfeesten en allerlei andere bijeenkomsten voor de gemeenschap van Volendam. De Jozef draait volledig zelfstandig, ontvangt geen subsidies of gelden van derden. De Jozef staat voor kwaliteit en tevreden mensen en heeft een laagdrempelige toegankelijkheid voor iedereen.

Namens De Jozef nam het gezicht van de zaak, Johan Boetie Bond de felicitaties in ontvangst vergezeld van een lekker fles bubbels, een mooie bos bloemen en een felicitatiekaart. Johan is inmiddels 27 jaar in dienst en kijkt met een schuin oog naar zijn aanstaande pensioen van eind 2024. Johan was in het verleden bestuurslid van KHN Edam-Volendam, is Ridder in de orde van Oranje Nassau vanwege zijn verdienstelijkheden, zet zich op veel gebied in voor de gemeenschap in het algemeen, het jeugdwerk, bij sportverenigingen zoals bij FC Volendam als jeugdtrainer sinds 30 jaar en velerlei ander maatschappelijk gebied. Johan is in de Jozef de Manus van alles. Hij kent elk lampje, elk spijkertje en weet ieder hoekje en gaatje te vinden. Inmiddels is dochter Regina Boetie ook al actief in De Jozef en er bestaan tegenwoordig ook al mini-Boeties. 😊

KHN wenst De Jozef nog vele succesvolle jaren toe, om toekomstbestendig te blijven is een Werkgroep jeugd opgericht waarin de jeugd zelf participeert om hen jeugd meer te betrekken bij gezamenlijk activiteiten in Volendam.