Na verschillende meldingen over de geldautomaat aan de Nieuwe Markt in Echt ontvingen wij onderstaande brief van Geldmaat die we ter informatie met jou als KHN lid willen delen.

Dank voor uw bericht waarin u uw bezorgdheid uitspreekt over de situatie rond de geldautomaat aan de Nieuwe Markt in Echt. Wij begrijpen uw bezorgdheid en willen u graag uitleggen wat er is gebeurd, wat de achtergrond daarvan is en hoe lang deze tijdelijke situatie nog gaat duren.

Wat is er aan de hand?
Het gaat om een tijdelijk situatie. Geldmaat heeft te maken met een lange levertijd op onderdelen voor haar automaten. Hierdoor kan het voorkomen dat automaten langdurig buiten gebruik staan. Dit is een zeer onwenselijke situatie. Om de impact hiervan te beperken, herstelt Geldmaat deze automaten tijdelijk met onderdelen uit werkende automaten van hetzelfde type. Dit heeft helaas wel tot gevolg dat het storten van biljetten op de nog werkende automaat niet mogelijk is, tot de onderdelen weer zijn teruggeplaatst. Dit geldt ook voor de automaat aan de Nieuwe Markt in Echt.

Hoe lang gaat dit duren?
Bij de automaten waar onderdelen zijn uitgenomen, is het nog steeds mogelijk biljetten op te nemen. Geldmaat past dit toe op plaatsen waar weinig gebruik wordt gemaakt van storten op de automaat en bij voorkeur bij locaties waar alternatieven voor het storten van biljetten in de omgeving zijn. Ondertussen wacht zij de komst van vervangende onderdelen af. Naar verwachting kan de situatie binnen 3 weken worden hersteld.

Wat betekent dit voor uw locatie?
In Echt zijn alternatieven aanwezig voor het storten van biljetten, maar dat neemt niet weg dat deze situatie vervelend is voor ondernemers en inwoners. Vooral omdat de alternatieven, zoals u ook aangeeft, alleen tijdens winkelopeningstijden beschikbaar zijn. We geven de locatie daarom voorrang bij het terugplaatsen van onderdelen. Hiermee verwachten we de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Het spijt ons dat we u hierover niet apart hebben kunnen informeren. De tijdsdruk liet het niet toe om stakeholders op alle locaties persoonlijk te benaderen. Gebruikers van de automaat zijn via een sticker op de situatie gewezen en doorverwezen naar onze locatiewijzer (locatiewijzer.geldmaat.nl) voor alternatieve locaties in de buurt.

Vriendelijke groet,
Lead Communicatie & Public Affairs