Ook in 2021 is de behoefte aan extra terrasruimte voor de horecaondernemers groot. Gemeente Delft geeft een update.

Om aan deze wens tegemoet te komen heeft burgemeester Marja van Bijsterveldt nieuwe beleidsregels voor deze tijdelijke terrassen vastgesteld.

"Op deze wijze willen we de horecaondernemers ondersteunen zodra de horeca weer open mag. De nieuwe beleidsregels leiden tot versoepeling van de eindtijd van de tijdelijke terrassen en het gebruik (muziek) van de terrassen. De regels hiervoor worden gelijkgetrokken met de regels voor bestaande terrassen.

Nu we tijdig kunnen inspelen op de te verwachte vraag naar tijdelijke terrasuitbreiding is het gewenst om uit zorgvuldigheid naar betrokken inwoners terug te gaan naar de uniforme voorbereidingsprocedure van Delft. Daartoe is een wijziging van de APV aangeboden aan de Raad.

Omdat de horeca op dit moment nog gesloten is vanwege de corona maatregelen, kunnen we de tijd benutten om de uniforme voorbereidingsprocedure te doorlopen. Als de horeca weer op mag starten voordat de procedure is afgerond, dan kunnen wij dit na een korte toetsing gedogen. Op deze manier hoeven horecaondernemers niet onnodig lang te wachten op een beslissing", aldus de burgemeester. Dit wil overigens niet zeggen dat een zienswijze niet kan leiden tot het alsnog afwijzen van de aanvraag.

Aanvragen vergunning tijdelijke terrasuitbreiding
Horecaondernemers kunnen nu al een vergunning aanvragen voor een tijdelijke terrasuitbreiding. De gemeente beoordeelt aanvragen aan de hand het beleid voor 2021. Er zijn een aantal extra criteria opgenomen ten opzichte van het beleid in 2020. Zo wordt onder meer gekeken naar eventuele ontoelaatbare hinder of overlast voor de omgeving, een logische inrichting van de openbare ruimte en of het terras in 2020 wel is gebruikt. Horecaondernemers wordt ook gevraagd om direct omwonenden en belanghebbenden te betrekken als zij een aanvraag willen doen voor een tijdelijke terrasuitbreiding. Hiervan moeten stukken als bijlage bij de aanvraag wordt gevoegd.

Als een tijdelijk gevraagd terras op de plek van een officiële fietsparkeervoorziening ligt of op een plek waar op korte termijn deze fietsparkeervoorziening wordt gerealiseerd, dan zal in de belangenafweging aan het fiets-parkeren een zwaar gewicht worden toegekend. In de Delftse binnenstad is namelijk een tekort aan fietsparkeerplaatsen. Dit is ook een serieuze opgave waar Delft mee te maken heeft en waarvoor een oplossing gewenst is. Samen bouwen we aan een Delftse binnenstad waar er ruimte is voor iedereen. Vorig jaar zijn op verschillende plekken in de binnenstad fietsparkeervoorzieningen weggehaald voor de uitbreiding van terrassen. Als deze terrassen dit jaar niet meer terugkomen dan komen er opnieuw fietsparkeerplaatsen.

Horecaondernemers kunnen het aanvraagformulier voor de tijdelijke uitbreiding van terrassen invullen en opsturen.

Vragen
Heb je op corona gebied andere vragen voor de gemeente kijk dan op de website van de gemeente Delft waar alle informatie voor ondernemers gebundeld is.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens