In Maassluis is er behoefte aan duidelijke regels en beleid als het gaat om het beheren van terrassen: wat zijn de mogelijkheden? Waar moet je rekening mee houden, etc.?

Het terrassenbeleid is in de maak. Er zijn zowel bij de gemeente zelf (ambtelijk en bestuurlijk) als bij het bestuur van KHN Maassluis ideeën opgehaald en gevraagd mee te denken over het terrassenbeleid. Deze ideeën zijn recent verwerkt en gepresenteerd aan jouw horeca bestuur. De voorstellen die hieruit zijn ontstaan zijn besproken, met elkaar gedeeld en worden nu verwerkt in een beleidsvoorstel. De gemeente gaat deze met meerdere horecaondernemers bespreken.

Tijdens de presentatie en de reacties die hierop kwamen, werd duidelijk dat dit de uitgangspunten van het terrassenbeleid zijn:

  • Duidelijke regels zodat iedereen in dezelfde situatie hetzelfde worden behandeld.
  • Beleid voor de hele stad, waarin ondernemers de ruimte hebben om te ondernemen, rekening houdend met het belang van alle ondernemers.
  • Maatwerk blijft mogelijk wanneer de situatie hierom vraagt.
  • De huidige situatie wordt zoveel mogelijk meegenomen in het nieuwe beleid, zodat niet een totaal nieuwe situatie ontstaat.