De gemeente besloot samen met de ondernemers om bij wijze van proef toestemming te verlenen voor het uitbreiden van de terrassen van 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Dit om bezoekers veilig en gastvrij te kunnen ontvangen en de exploitatie (meer) rendabel te maken.

De impact van de coronacrisis op de Zandvoortse economie wordt steeds duidelijker. Door de landelijke maatregelen zijn de inkomsten van lokale ondernemers voor langere tijd (volledig) weggevallen. De gemeente wil de ondernemers waar mogelijk ondersteunen en biedt daarom naast de regelingen van de Rijksoverheid een aantal lokale maatregelen om ondernemers bij te staan in deze crisis. Via dit bericht willen we u hier graag verder over informeren.

Verlengen uitbreiding terrassen
De uitbreiding van de terrassen is één van deze lokale maatregelen. De uitbreidingsmogelijkheden in het centrum zijn beperkt door gebrek aan ruimte. Met creatieve oplossingen hebben de gemeente en horecaondernemers deze toch zo goed mogelijk weten te creëren. De proef is inmiddels geëvalueerd met alle betrokkenen en succesvol gebleken. In overleg met Koninklijke Horeca Nederland en lokale ondernemers is besloten de proef te verlengen tot 1 november 2020, of tot het moment binnen deze periode dat de richtlijnen voor een anderhalve meter-samenleving niet langer van kracht zijn.

Afsluiten van de Haltestraat
De afgelopen periode is de Haltestraat van donderdag tot en met zondag vanaf 15.00 tot 2.00 uur afgesloten geweest. Dit omdat verschillende horecaondernemers op basis van de landelijke richtlijnen geen terras kunnen exploiteren als de Haltestraat niet wordt afgesloten. De gemeente wil ook die ondernemers de kans geven om te kunnen exploiteren en heeft daarom toestemming verleend voor het tijdelijk afsluiten van de Haltestraat. Ook deze proef is besproken en positief ervaren. Veel bewoners en bezoekers hebben positief op de afsluiting gereageerd. De gemeente heeft echter ook negatieve reacties van bewoners en ondernemers ontvangen. Op basis van de gevoerde gesprekken met de lokale ondernemers en bewoners is besloten om de dagen en tijden van de afsluiting aan te passen. Besloten is om de Haltestraat tot en met 1 november 2020 af te sluiten van vrijdag tot en met zondag van 18.00 tot 02.00 uur. De horecaondernemers dragen zelf zorg voor de afsluiting van de straat.

Voorwaarden
In de bijlage de voorwaarden voor de uitbreiding van de terrassen. De landelijke, regionale richtlijnen en de noodverordening zijn leidend. Mochten de landelijke of regionale richtlijnen aangepast worden, dan worden deze voorwaarden ook aangepast. De reguliere regels voor terrassen, die in de normale situatie gelden, blijven ook van kracht.

Meer informatie
Heb je naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kun je contact met de gemeente opnemen via 14 023 of per mail via zandvoort@haarlem.nl. Kijk voor meer informatie op www.zandvoort.nl/corona.

Mede namens het college hopen wij op een mooie nazomer waarbij we de gevolgen van de coronacrisis zo veel mogelijk met elkaar kunnen beperken.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Ellen Verheij
Wethouder Toerisme & Economie

Voorwaarden verlenging uitbreiding terrassen horeca in het centrum

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens