KHN: Goed dat Blokhuis gehoor geeft aan dringende oproep handhaving rookruimten per 1 april 2020.

Staatssecretaris Blokhuis heeft op vrijdag 18 oktober bekendgemaakt dat vanaf 1 april 2020 wordt gestart met de handhaving op het verbod op rookruimten. Robèr Willemsen: “Het is nog steeds zuur dat rookruimten eerder dicht moeten dan 1 juli 2022, wat we aanvankelijk hadden afgesproken, maar we zijn tevreden dat de staatssecretaris gehoor heeft gegeven aan onze dringende oproep om de handhaving niet eerder dan 1 april 2020 te laten beginnen.”

Uitspraak Hoge Raad

Op 27 september heeft de Hoge Raad bepaald dat de regelgeving in Nederland die het mogelijk maakte dat rookruimten in de horeca zijn toegestaan ‘onverbindend’ is. Rookruimten in de horeca waren daarmee per direct verboden. Staatssecretaris Blokhuis heeft toen in een brief aan de Kamer duidelijk gemaakt niet gelijk te gaan handhaven, maar medio oktober met meer informatie over die handhaving te komen.

Staatsecretaris Blokhuis heeft nu bekendgemaakt dat er vanaf 1 april 2020 wordt gehandhaafd door de NVWA

KHN: een overgangsperiode tot 1 april 2020 is absoluut noodzakelijk

KHN heeft bij de staatssecretaris gepleit voor een overgangsperiode tot minimaal 1 april 2020, zodat ondernemers de winterperiode kunnen benutten om in te spelen op de nieuwe situatie.

KHN staat en stond hier niet alleen in. Van de kant van veel gemeenten merken we heel duidelijk dat ook zij zeker niet zitten te wachten op een NVWA die snel aan de slag gaat met handhaving. Gemeenten hebben straks te maken met meer overlast door meer rokers op straat, wat ongetwijfeld het gevolg zal zijn van het sluiten van rookruimten.

Hetzelfde geldt voor MKB Nederland die ook andere partijen vertegenwoordigt waar rookruimten voorkomen. Jacco Vonhof; “Ook vanuit MKB Nederland hebben wij gepleit voor een overgangsperiode zonder handhaving die minimaal zou moeten duren tot 1 april 2020.”

Robèr Willemsen: “We zijn blij dat het dringende beroep dat wij en andere partijen hebben gedaan op de staatssecretaris gehoor heeft gekregen. 1 april 2020 was nog niet vanzelfsprekend, we hebben ook andere data in de wandelgangen horen vallen.”

Staatssecretaris gaat ook de andere rookruimten eerder sluiten

Een ander belangrijk punt waar KHN voor heeft gepleit is dat álle rookruimten dan zo snel mogelijk worden gesloten. In de Tweede Kamer, gemeentehuizen en andere kantooromgevingen bestaan rookruimten die niet worden getroffen door de Hoge Raad uitspraak. Die rookruimten zijn dus officieel nog wel toegestaan.

De staatssecretaris heeft nu ook bekendgemaakt dat hij er werk van gaat maken om die rookruimten elders (dan in de horeca) eerder te sluiten. Het streven is 2021 voor (semi)overheidsgebouwen en 2022 voor de rest van het bedrijfsleven.

Willemsen: “Wij vinden het niet meer dan logisch dat het proces om rookruimten overal te sluiten nu ook zo snel mogelijk in gang wordt gezet. Die rookruimten zijn echt niet gezonder dan de rookruimten in de horeca.”

Overheid aan zet voor compensatie investeringen

Er is een flink aantal ondernemers dat, vertrouwend op juiste wetgeving, heeft geïnvesteerd in een rookruimte. Volgens juristen kun je zeggen dat de Nederlandse regering een onrechtmatige daad heeft gepleegd door onjuiste wetgeving te maken. Dat betekent in principe dat er een recht op schadevergoeding bestaat voor ondernemers die (achteraf onterecht) hebben geïnvesteerd in een rookruimte.

Als de staat niet vrijwillig bereid is om compensatie te geven aan ondernemers die hebben geïnvesteerd in een rookruimte, dan zal de rechter er aan te pas moeten komen om definitief vast te stellen of er een recht op schadevergoeding bestaat en zo ja, hoeveel. Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad en op basis van juridische overwegingen is KHN vooralsnog niet de aangewezen partij om juridische stappen te ondernemen. Wel houdt KHN eventuele initiatieven vanuit de sector nauwlettend in de gaten.

Lees meer over roken en rookruimten