We hebben eerder dit jaar onderstaand bericht ontvangen van de gemeente Amsterdam.

De afdeling Belastingen van de gemeente Amsterdam gaat coulant om met verzoeken tot vermindering van de voorlopige aanslag toeristenbelasting. Als tegen het einde van het jaar blijkt dat de geïnde toeristenbelasting veel lager is dan het bedrag van de voorlopige aanslag, kan over het verschil uitstel van betaling worden aangevraagd tot de verrekening van de definitieve aanslag medio 2021.

Uitstel van betaling
Door de zeer lage bezettingsgraden en lage kamerprijzen verkeren veel hoteliers in liquiditeitsproblemen. Betaling van de definitieve aanslagen toeristenbelasting 2019 of voorlopige aanslag 2020, ook als die gecorrigeerd wordt op basis van de werkelijke geïnde bedragen, blijkt voor veel ondernemers geen haalbare kaart.

KHN heeft voor de hoteliers verdergaande regelingen voor uitstel van betaling gevraagd bij Wethouder Everhardt. Betalingsregelingen zullen over een lange periode uitgesmeerd moeten worden. We hebben hierbij de onderbouwing gegeven dat onze hotels slechts op een beperkte compensatie van het Rijk kunnen rekenen. De vaste lasten zijn in Amsterdam hoger dan in de rest van het land, ook wordt er beperkt rekening gehouden met de omvang van de bedrijven. Amsterdam wordt economisch harder getroffen en mogelijk langer dan bedrijven in andere regio's.

De systematiek voor het bepalen van voorlopige aanslagen en voorschotnota’s is niet langer realistisch en daarover willen we andere afspraken maken met de wethouder/belastingdienst.

Wij hopen binnenkort hierover meer duidelijkheid te kunnen geven. Mocht je aanslagen of voorschotnota's niet kunnen betalen vraag dan uitstel bij de afdeling Belastingen van de gemeente Amsterdam. Stuur dan een e-mail naar belastingen@amsterdam.nl.

Het tarief toeristenbelasting is te hoog
Dat is ons een doorn in het oog en ondanks onze lobby heeft dat tot op heden niet geleid tot aanpassing van de tarieven.

We hebben de wethouder verzocht om met ons te verkennen wat de impact is van het hoge tarief toeristenbelasting op het herstel van de bezoekerseconomie en de financiële gevolgen voor onze branche maar ook de inkomsten voor de gemeente. Wij denken dat een lager tarief ons in staat stelt sneller te herstellen, voor andere ondernemers meer inkomsten te genereren en sneller en meer inkomsten voor de gemeente te realiseren. KHN en Luxury Hotels of Amsterdam hebben een eerste verkenning gemaakt en zullen dit binnenkort aan de wethouder aanbieden.

Voor ons is het van groot belang dat € 3,- p.p.p.n. per 1 januari a.s. wordt afgeschaft. Onze concurrentiepositie met andere steden in Europa zal hierdoor aanzienlijk verbeteren. We kennen nu veruit de hoogste tarieven van Europa en zelfs wereldwijd staan we in de top van steden met de hoogste tarieven voor toeristenbelasting. We weten dat vooral de zakelijke gast en organisatoren en boekers van venues hun keuzes mede laten beïnvloeden door de hoogte van toeristenbelasting. Zakelijke gasten zijn ‘waardevolle’ gasten. Gelukkig lijkt dit college en de wethouder hiervan overtuigd. Er worden extra budgetten beschikbaar gesteld om congressen en zakelijk verblijf te stimuleren. Dit is wat ons betreft niet voldoende en verlaging van het tarief toeristenbelasting moet onderdeel worden van dit plan.

We houden je op de hoogte hoe deze processen verlopen. Vragen, suggesties en/of ervaringen vernemen we graag. Contactpersoon is regiomanager: Eveline Doornhegge: e.doornhegge@khn.nl / 06 - 51490709.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens