Het Kabinet heeft nu alleen landelijke maatregelen aangescherpt voor de thuissituatie. Amsterdam treft lokale maatregelen. Het aantal besmettingen en naleven van de coronamaatregelen was aanleiding voor een update van de huidige stand van zaken van het Kabinet van vandaag. De naleving van de anderhalve meter-regel en de nieuwe adviezen rondom thuisisolatie bij terugkomst uit risicogebieden of besmetting zijn opnieuw benadrukt. De focus lag vooral op besmettingen die in ‘huiselijke kring’ plaatsvinden; verjaardagen, barbecues en feesten. Twee weken geleden werden er al een aantal restricties voor de horeca aangescherpt zoals de verplichting om contactgegevens van gasten te vragen. Landelijk veranderen de maatregelen voor de horeca nu niet. De noodverordeningen bieden al ruimte voor lokale aanvullende maatregelen, zoals in Amsterdam en later Rotterdam.

Geen nieuwe landelijke maatregelen horeca

Er zijn voor eet- en drinkgelegenheden, landelijk geen nieuwe of aangepaste maatregelen afgekondigd. De al bestaande maatregelen blijven gelden. Reserveren, gezondheidscheck, placeren en vragen om contactgegevens te registreren. Het gebod op zitplaatsen en het verbod op het gebruik van de dansvloer blijven. Ook de 1,5 meterplicht blijft voor binnen en buiten, tenzij het om een tweetal of huishouden gaat. Dit geldt ook voor clubs en poppodia, die onder deze beperkingen geen houdbaar verdienmodel hebben. Het Kabinet sprak waardering uit voor horecaondernemers om hun inspanningen de regels na te leven. Echter, voor de clubs en nightlifebedrijven blijft wederom perspectief uit. En cateren op thuislocaties wordt aanzienlijk lastiger.

Nieuwe maatregelen voor lokale horeca Amsterdam

Lokaal zullen er vaker extra maatregelen worden getroffen. Allereerst in Amsterdam en Rotterdam. In Amsterdam worden per direct bezoekers (dagjesmensen en toeristen) van buiten de regio ontmoedigd en gevraagd alleen voor noodzakelijke bezoeken naar de stad te komen. Ook zal toezicht en handhaven worden verscherpt en wordt de (horeca)ondernemer al na een waarschuwing beboet terwijl de overtredende gast ongemoeid wordt gelaten. Ook wordt een sluitingstijd van 24:00 uur ingevoerd maar daar wordt eerst overlegd over de vormgeving ervan.
KHN en KHN Amsterdam vinden dit soort maatregelen niet goed passen nu juist de horeca als een veilige en verantwoorde omgeving wordt aanbevolen door het Kabinet en de risicokansen in de horecaomgeving juist kleiner worden door een goede naleving door de horeca. Het ontmoedigen van bezoekers is ook nog eens slecht voor de economie van de stad. KHN gaat het overleg met de stad aan om hun houding te verbeteren en in lijn te brengen met risicobeheersing en draagvlak.

Lees hier de brief over de Amsterdamse maatregelen

Nieuwe maatregelen voor burgers

Voor burgers is er een nieuwe restrictie. Hen wordt dringend geadviseerd thuis niet meer dan 6 personen op familiefeestjes te hebben, waaronder thuisborrels. Het advies is gebruik te maken van horeca ook al is dat met restricties. De adviezen voor thuisisolatie na terugkomst uit risicogebieden of besmettingen zijn aangepast. De thuisisolatie wordt 10 dagen met direct testen.

Draagvlak

KHN merkt een groeiende afname van het draagvlak van de restricties in de horeca, bij zowel gasten als ondernemers. De meest recente RIVM cijfers van 18 augustus jl. over het bron- en contactonderzoek laten zien dat het aantal besmettingen dat terug te voeren is op de horeca 2,9% is, dat is nog minder dan een week geleden. Ter vergelijking: 7,8% vindt plaats in de werksituatie, 53,2% in de thuis-, overig familie- situatie en 9,3% in reizen en vakantie. Vooropgesteld: Elke besmetting is er een te veel en de volksgezondheid staat bij alle horecaondernemers op nr. 1, maar we zijn blij om te zien dat het cijfer in de horeca laag is en daalt.

Erkenning

Tijdens de persconferentie was er dan ook erkenning voor de horeca. En dat is goed nieuws, iedereen weet nu dat het veilig uitgaan is in de horeca. De horeca volgt de protocollen en KHN blijft haar leden oproepen er alles aan te doen om de coronamaatregelen te blijven hanteren. Ook blijft KHN de gasten oproepen zich aan de regels te houden. Zodat de horeca een veilige plek blijft om uit te gaan en in te werken.

Maatwerk: In steunmaatregelen landelijk en lokaal

KHN begrijpt dat als het aantal besmettingen toeneemt, het de taak van de overheid is om mensen te wijzen op de risico’s, alert te zijn, de maatregelen in acht te nemen en in het uiterste geval aanvullende maatregelen te treffen, maar het blijft bijzonder dat de horecasector hierbij ook lokaal het meest getroffen wordt. KHN vraagt het Kabinet dan ook om niet alleen maatwerk te leveren als het gaat om (lokale) restricties en maatregelen, maar ook als het gaat om financiële steun voor de horeca die zo hard geraakt wordt. Ook als dat lokaal is.

Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens