De Drank- en Horecawet is een belangrijke wet voor de horeca. In de wet staat wie alcohol mag verkopen, waar het mag worden verkocht en onder welke omstandigheden. Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft op 28 maart een voorstel gepubliceerd om deze wet te vernieuwen. KHN is blij met een aantal van de aanpassingen die de staatssecretaris voorstelt, waaronder het feit dat de wedervertrekker strafbaar wordt.

Lees hier meer over het voorstel voor de nieuwe wet en de reactie van KHN.

Wederverstrekker strafbaar

In het wetsvoorstel wordt geregeld dat ook de wederverstrekker strafbaar is. Het gaat dan om iemand ouder dan 18 jaar (niet de barman of barvrouw) die alcohol doorgeeft aan een minderjarige. KHN pleit al jaren voor dit punt en we zijn dan ook heel blij dat dit er komt.

Leeftijdscheck bij online aankoop alcohol

In de nieuwe wet wordt de ‘verkoop op afstand’ (verkoop via internet) van alcohol en de naleving van de leeftijdgrens geregeld. Online verkopers van alcohol moeten een leeftijdverificatiesysteem invoeren waarbij de leeftijd zowel bij de (online) aankoop als bij de aflevering van de alcohol moet worden gecheckt. Uiteraard moet dit systeem nog verder worden uitgewerkt.

KHN vindt het logisch dat ook bij online verkoop van alcohol moet zijn geregeld dat de leeftijd van de koper wordt gecheckt, net zoals we in de horeca een leeftijdscheck doen als jongeren alcohol willen kopen.

Tijdens opleiding mag jongere alcohol verstrekken

Het wordt mogelijk dat scholieren jonger dan 16 jaar tijdens hun opleiding alcohol kunnen verstrekken in een horecabedrijf. Tot nu toe mag dat pas vanaf 16 jaar, maar dat blijkt in de praktijk voor sommige scholieren niet werkbaar. We zijn blij dat de nieuwe wet tegemoet komt aan de praktijk.

Stuntprijzen en acties aan banden

In de wet wordt vastgelegd dat stuntprijzen/acties van supermarkten (en andere verkopers van alcohol ‘voor gebruik elders dan ter plaatse’) niet verder mogen gaan dan 25% korting op de normale verkoopprijs. Het wel of niet aan banden leggen van happy hours in de horeca (tot maximaal 60% van de normale verkoopprijs) blijft een lokale bevoegdheid van gemeenten!

Inrichtingseisen bijna helemaal van de baan

Het inrichtingenbesluit Drank en Horecawet wordt vrijwel geheel geschrapt. Alleen een aantal regels met betrekking tot slijterijen blijft bestaan. Voor horecabedrijven waar alcohol wordt verkocht betekent dit dat ‘alleen’ de regels van het Bouwbesluit gelden. De eisen voor toiletten worden bijvoorbeeld minder streng (niet meer de eis van een voorportaal bijvoorbeeld) en ook de speciale ventilatie-eisen, hoogte-eisen en de minimale oppervlakte-eis van 35m2 komen te vervallen.

KHN pleit al jarenlang voor een drastische aanpassing van het inrichtingenbesluit. De voorgestelde wijziging zorgt er voor dat de regels voor gebouwen waar mensen samen komen gelijk worden getrokken. Een goede zaak!

Wat regelt het concept wetsvoorstel niet?

Het wetsvoorstel zegt niets over blurring. We weten dat het VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs vergevorderde plannen heeft om een wetsvoorstel in te dienen dat het mogelijk moet maken dat winkeliers (onder bepaalde voorwaarden) ook alcohol mogen verkopen die ter plekke wordt gedronken. Dat zou betekenen dat zij dus horeca-activiteiten verrichten. Ziengs geeft al langer aan dat hij het dan ook makkelijker wil maken voor horeca met een DHW-vergunning om 'aan retail te doen'. Nu is verkoop van alcohol en retail in de zelfde ruimte niet toegestaan.

Hoe de plannen van Erik Ziengs er precies uit gaan zien, en hoe we die plannen dan moeten zien ten opzichte van het concept wetsvoorstel van de staatssecretaris, is nu nog onbekend. Maar uiteraard informeren we je zodra daar meer over bekend is.

Standpunt KHN over blurring

Het standpunt dat KHN tot-nu-toe heeft ingenomen ten aanzien van ‘blurring met alcohol’ luidt als volgt:

  • KHN is geen voorstander van blurring met alcohol. Alcohol is geen gewoon product en daarom moet er zorgvuldig mee om worden gegaan. Met alcohol los je een probleem van te veel ‘stenen’ winkels (ten opzichte van de groeiende omzet van ‘online’) niet op. Daarnaast blijkt uit meerdere onderzoeken dat het maar de vraag is of consumenten nou echt vinden dat alcohol overal beschikbaar moet zijn.
  • Als de politiek ‘blurren met alcohol’ toch makkelijker wil maken, dan vindt KHN dat voor alle partijen dezelfde regels moeten gelden: ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Dat betekent dat als winkeliers alcohol willen verkopen en/of schenken, dat zij - net als in de horeca - een vergunning moeten hebben, dat leidinggevenden een verklaring Sociale Hygiëne moeten hebben en dat ze moeten voldoen moet aan overige eisen die gelden voor horeca-bedrijven met een DHW-vergunning

Wat vindt KHN van het wetsvoorstel?

Er zitten een paar goede punten in het wetsvoorstel, maar er zijn ook zaken die voor de horeca belangrijk zijn, die ontbreken of beter moeten. KHN heeft (net als andere partijen) de mogelijkheid om voor 8 mei 2019 suggesties te doen om het concept wetsvoorstel te verbeteren. Dat gaan we natuurlijk doen! We houden we je op de hoogte van onze reactie en zullen we die met je delen.

Vervolg

De input die verschillende partijen bij het ministerie van VWS indienen, kan eventueel leiden tot aanpassingen van het concept wetsvoorstel. De verwachting is dat in het najaar een wetsvoorstel voor behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd zal worden. Ook daar houden we je van op de hoogte.

Lees ook

Rijksoverheid.nl: Blokhuis verscherpt regels en toezicht voor internetverkoop alcohol