KHN vindt de routekaart van het kabinet volstrekt onacceptabel voor de horeca. De routekaart is niet alleen tegen de afspraken in gepubliceerd zonder overleg met de sector, maar ook het overgrote deel van de horeca blijft in alle fasen vrijwel op slot. Clubs & discotheken zijn door het kabinet gisterenavond feitelijk failliet verklaard. Volstrekt onwerkbaar en een doodvonnis voor een deel van de horeca. KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “KHN laat het hier absoluut niet bij zitten. We eisen spoedoverleg om tot structurele verbeteringen van de routekaart te komen. Er ligt niet voor niets een plan aan slimme maatregelen klaar.”

Horeca niet gekend in vormgeving routekaart – hoe nu verder?

Er waren toezeggingen vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) om betreffende de routekaart samen te werken met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), werkgeversorganisaties en brancheorganisaties, zoals KHN. Onder druk van de Tweede Kamer heeft minister De Jonge tegen die afspraak in gisteren toch een eigen routekaart gepresenteerd, zonder de sectoren hierin te kennen. De presentatie van deze routekaart kwam voor álle partijen als een verrassing. Naast KHN zijn ook meerdere burgemeesters niet te spreken over routekaart; zij noemen het een onvoldragen stuk en zien de noodzaak voor een routekaart met meer mogelijkheden.

Routekaart voldoet niet

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben laten weten de reactie en insteek van KHN te begrijpen en steunen de gedachte dat er veel meer mogelijk is dan er in de routekaart staat. Dit gaat hand in hand met het plan van VNO-NCW en MKB-Nederland, waarbij voornamelijk wordt ingezet op grootschalig testen als een belangrijke pijler om uit de crisis te komen en weer meer te kunnen ondernemen. Zowel lokaal als landelijk stonden we al op goede voet met burgemeesters en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En sinds ons gesprek met burgemeester Bruls zijn we ook in goed overleg met het Veiligheidsberaad over de route richting de heropening. Ook andere werkgeversorganisaties zijn kritisch; de huidige routekaart voldoet volgens hen niet als het gaat om het slim en creatief heropenen van sectoren.

KHN voorziet partijen van input voor debat over routekaart coronamaatregelen

Morgen vindt er in de Tweede Kamer een debat plaats over de routekaart. KHN vindt dat er structurele verbeteringen nodig zijn om ervoor te zorgen dat horecaondernemers het eind van de tunnel kunnen halen. KHN heeft daarom de Tweede Kamerleden input meegegeven voor het debat van morgen. Meerdere politieke partijen waren eveneens niet te spreken over de soloactie van de minister van Volksgezondheid; men zal heel kritisch zijn op de gisteren gepresenteerde routekaart.

Basisrichtlijnen voor heropening horeca liggen klaar

Eind oktober presenteerde KHN in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland een pakket met slimme maatregelen aan het kabinet. Met dit pakket aan basismaatregelen kan in fases worden toegewerkt naar de heropening van de hele horeca. Dit hebben we destijds ook met bestuurders en leden gedeeld. Hierin beschrijft KHN wat er wél mogelijk is. Naast de basismaatregelen vanuit de Rijksoverheid, kennen de basismaatregelen horecaspecifieke bouwstenen zoals reserveren, triage, registratie en placering. Maar ook: routing, max. aantal gasten per m² in plaats van per ruimte, gezelschappen, hygiënemaatregelen, geen restricties op alcohol en geen restricties buiten en geen beperkingen op hotelfaciliteiten voor logiesgasten.

Waarom worden de slimme maatregelen nog niet opgepakt?

KHN merkt dat er tot op heden géén wil is vanuit het ministerie van VWS om te kijken naar wat wél kan. En hoe versoepelingen voor meerdere branches doorgevoerd kunnen worden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft deze routekaart, tegen de afspraken in, eigenhandig naar buiten gebracht. Volksgezondheid gaat nog steeds boven economie. En de gezondheidsexperts zien de horeca, of delen van de horeca, waar mensen bij elkaar komen en wat langer verblijven als een veel groter risico dan bijvoorbeeld winkels. KHN ziet daarvoor graag wetenschappelijk bewijs. Echter, dit blijft tot op de dag van vandaag uit.

Hoe nu verder?

De afgelopen maanden heeft KHN verschillende gesprekken gehad om ervoor te zorgen dat het slimme maatregelenplan van KHN en het heropeningsplan van VNO-NCW en MKB-Nederland worden geïntegreerd met de routekaart van de overheid. Deze gesprekken zullen in de komende dagen worden voortgezet. Ook richting de politiek blijven we ons standpunt kenbaar maken. Met als doel: een aangepaste routekaart vóór de persconferentie van 23 februari, inclusief onze basismaatregelen voor de horeca.

Open met zo min mogelijk restricties

Volgens KHN is er een wereld van mogelijkheden tussen alles open of alles dicht. Uitgangspunt voor KHN is dat we werken aan een plan dat voor élk (!) type horecabedrijf leidt tot open gaan met zo min mogelijk restricties en dit blijven we consequent onder de aandacht gebracht bij de politiek. Volgende week zal KHN de #BlackMonday-petitie aanbieden aan Kamerleden. Hiermee willen we ook het heropeningsplan opnieuw onder de aandacht brengen. Dus laat jouw stem horen en teken de petitie. Er hebben nu ruim 86.000 mensen ondertekend, laten we dat samen naar de 100.000 brengen. Dus deel die link!

KHN werkt mee aan fieldlabs als ondersteuning voor heropeningsplan

Maanden geleden stond KHN samen met VNO-NCW en MKB-Nederland al in de startblokken voor de fieldlabs. Deze zijn destijds een politieke dood gestorven bij de poort van het ministerie van VWS. Geen woord meer over fieldlabs, niets was mogelijk. Drie weken geleden werden de fieldlabs weer opportuun en was er haast vanuit Den haag om de fieldlabs op te starten. KHN heeft besloten onder voorwaarden mee te werken aan de fieldlabs, waarbij proeflocaties worden ingezet voor metingen van de effectiviteit van de maatregelen en het toepassen ervan. Eerder gaf de premier het OMT nog aan dat fieldlabs niet nodig zijn, dus KHN heeft hierin een zeer kritische afweging gemaakt. Belangrijk is wel dat meedoen aan Fieldlabs niet vertragend werkt. KHN heeft toegezegd mee te werken aan de fieldlabs, onder voorbehoud dat deze nooit een voorwaarde mogen zijn voor heropening, maar dat deze hooguit ondersteunend kunnen zijn aan een spoedige heropening volgens het slimme maatregelen plan van KHN. Andere partijen hebben deze voorwaarden niet gesteld, maar voor KHN was deze voorwaarde essentieel om medewerking te verlenen.

KHN blijft knokken voor jou!

Het licht aan het eind van de tunnel lijkt verder weg dan ooit, maar is er nog steeds. KHN accepteert het niet dat de horeca achteraan moet aansluiten. Het spreekt voor zich dat KHN zich bij het kabinet hardmaakt en dat blijft doen voor een snelle heropening welke naast (technisch en fysiek) haalbaar ook enigszins rendabel is. Ook lokaal en regionaal maken we ons hard voor jouw belangen, bijv. als het gaat om zaken die spelen binnen de gemeente, met verhuurders of leveranciers.

Lid van KHN en heb je vragen? KHN Advies en jouw regiomanager staan voor je klaar. Of kijk op khn.nl/corona voor meer informatie.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens