Het bestuur van KHN Venray nodigt jou van harte uit om de ledenvergadering van KHN Venray op woensdag 25 oktober aanstaande bij te wonen.

Wanneer: Woensdag 25 oktober 2023
Tijd: 10.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur)
Locatie: Bowling Venray, Mgr. Hanssenstraat 10, 5807 BD Oostrum

Agenda

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vorige vergadering 19-04-2022
4. Vergunningen
5. Terugblik 2023
6. Bestuursverkiezingen
Gijs Schapendonk treedt af. Hierdoor komt er een functie binnen het bestuur vrij. Je kunt je kandidaat stellen voor een functie binnen het bestuur tot een uur voor de geplande algemene ledenvergadering (ALV).
7. Speerpunten 2024
8. Financiën / begroting / kascontrole (Roel en Hans)
9. KHN landelijk
10. W.v.t.t.k. / Rondvraag
11. Sluiting

Aansluitend wordt er een lunch aangeboden voor de aanwezigen.

Het verslag van de vorige vergadering kun je opvragen door een mail te sturen aan backoffice@khn.nl.

Tijdens deze bijeenkomst praten wij jou bij over de laatste ontwikkelingen op horecagebied, zowel landelijk als lokaal en nemen we formeel afscheid van Gijs Schapendonk als voorzitter van KHN Venray. Gijs blijft uiteraard betrokken bij onze vereniging en zal zijn afscheid tijdens de vergadering toelichten.

Aanmelden

We rekenen dan ook op jouw komst, maar vinden het wel fijn als je via venray@khn.nl even laat weten of je wel of niet van de partij bent.