KHN Drechtsteden heeft samen met de gemeente meegewerkt aan het tot stand komen van nieuw terrassenbeleid. Na het formaliseren van een werkgroep heeft KHN Drechtsteden samen met de gemeente verschillende overleggen gehad over de inhoud en daarbij voorstellen neergelegd die onderdeel zouden moeten zijn van het nieuwe beleid.

Uiteindelijk hebben wij na het tot stand komen van het concept beleidsstuk één van onze juristen ingeschakeld. Deze heeft gekeken of het een evenwichtig stuk betreft, het geen onredelijk standpunt kent, het zorgvuldig is gedaan en er geen disbalans in zit m.b.t. de argumenten waarvan de gemeente heeft doen besluiten met nieuw terrasbeleid te komen.

Zoals door de gemeente Dordrecht aangegeven is Dordt een levendige stad, met een ruim aanbod aan horeca en horecaterrassen. Horecaterrassen hebben een belangrijke functie in de stad: zij brengen sfeer en gezelligheid met zich mee en spelen een grote rol in de uitstraling en aantrekkingskracht van de stad op bezoekers. Populaire terrassen kunnen ook een flinke economische impuls geven aan de stad, de horeca en de bewoners. Waar mogelijk biedt Dordrecht ondernemers daarom de mogelijkheid om in de openbare ruimte een terras bij hun inrichting te kunnen exploiteren. Veel horecaondernemers hebben de afgelopen periode van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Het beslag op de openbare ruimte is daardoor op een aantal plaatsen aanzienlijk toegenomen. De gemeente heeft naast een goede balans tussen wonen, werken en recreëren in de stad aangegeven ook rekening te moeten houden met schaarsheid van vergunningen. Op grond van de uitspraak van de Afdeling van 2 november 2016 moet het gemeentebestuur bij de verdeling van schaarse vergunningen aan potentiële gegadigden gelijke kansen bieden om in aanmerking te komen voor deze vergunningen.

KHN Drechtsteden heeft het uiteindelijke stuk nogmaals doorgenomen met een jurist. Wij hebben samen aangenomen dat de bovengenoemde punten van toepassing zijn in het concept beleidsstuk. Inmiddels ligt het stuk ter inzage bij de gemeente. Voor verdere informatie en inhoud van deze regels verwijzen we je naar Nadere regels terrassen Dordrecht - Dordrecht. Mocht je vragen hebben over het beleid en/of het proces kun je contact opnemen met Frank Mol en/of Alexander Nouwens van KHN Drechtsteden. Je kunt ook per mail reageren drechtsteden@khn.nl

Herstelplan voor de horeca Dordrecht is een feit

Ook heeft KHN Drechtsteden de afgelopen periode veel gesprekken gehad met de gemeente m.b.t. steunmaatregelen die nodig zijn voor het herstel. Eerder informeerden wij je over dat het voorstel van het college goed gekeurd moest worden door de gemeenteraad.

  1. Optimaal gebruik van openbare ruimte;
  2. Herstel omzet door o.a. extra ruimte voor terrassen;
  3. Ondersteuning in beheersing kosten;
  4. Overbruggen van weggevallen investeringsvermogen.

Inmiddels is dit een feit en hebben wij een brief van de gemeente gekregen waarin de steunmaatregelen staan waarvan je gebruik kunt maken. De gemeente gaat dit plan verder uitwerken. De informatie hieromtrent kun je straks terug vinden op de site van de gemeente.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens