Horecaondernemers die een pand huren, kennen het probleem: de huurovereenkomst die meestal wordt gebruikt bij huurcontractbesprekingen, is vooral voordelig voor de verhuurder. Als huurder begin je de onderhandelingen dus al met een achterstand. Daarom hebben we samen met een aantal andere branche- en werkgeversorganisaties de handen ineengeslagen. Dit heeft geleid tot een Huurdersvariant, die op dinsdag 30 januari werd gepresenteerd.

Bij het verhuren van een horecapand of winkelruimte wordt meestal gebruikgemaakt van de model Huurovereenkomst Winkelruimte van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). Op basis van deze overeenkomst worden de onderhandelingen tussen huurder en verhuurder gevoerd. Maar de ROZ vertegenwoordigt de verhuurders van die panden. Logisch dus dat dit model vooral rekening houdt met hun belangen. Dit leidt tot onwenselijke situaties, zoals tijdens de coronatijd en recent nog met de extreme huurindexeringen.

Huurdersvariant als uitgangspunt

De Huurdersvariant op het ROZ-model biedt een betere balans tussen de belangen van huurders en verhuurders bij contractbesprekingen voor de huur van een winkel- of horecapand. We roepen alle huurders daarom op om bij het aangaan of verlengen van een huurcontract vanaf nu de Huurdersvariant als uitgangspunt te nemen.

Bekijk de Huurdersvariant van het ROZ-model

Belangrijkste aanpassingen

De belangrijkste aanpassingen in de Huurdersvariant van het ROZ-model zijn:

 • Een meer gedetailleerde omschrijving van het gehuurde om de huurder beter te beschermen.
 • Introductie van een minimale energielabel C-verplichting.
 • Aanpassing van de huurprijsindexering om extreme huurverhogingen te voorkomen, inclusief de introductie van een maximale indexering of staffel.
 • Alternatieve regeling voor een eerlijker verdeling van servicekosten tussen huurder en verhuurder.
 • Verantwoordelijkheid voor asbest en verontreiniging worden verlegd naar de verhuurder, in plaats van de huurder.
 • Pandemieclausule is aangepast om huurders beter te beschermen tegen de financiële impact van pandemieën en andere onvoorziene omstandigheden.
 • Focus op samenwerking tussen huurder en verhuurder bij het bespreken en vastleggen van duurzaamheidsmaatregelen.
 • Meer genuanceerde regels voor onderhoud, herstel en vernieuwing door de verhuurder.
 • Duidelijkere en meer huurder-vriendelijke regels voor onderverhuur situaties.
 • Een meer genuanceerde regeling met betrekking tot de exploitatieverplichting van de huurder.
 • Herziening van de aansprakelijkheidsbepalingen om beter aan te sluiten bij wettelijke regelingen.

Naast de Huurdersvariant is ook een meer huurder-vriendelijke omzethuurbepaling opgesteld en is het ROZ-model van het proces-verbaal van oplevering op één onderdeel gewijzigd.

Wie zitten er achter dit model?

De initiatiefnemers van de Huurdersvariant zijn Koninklijke INretail, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Raad Nederlandse Detailhandel (RND), Vakcentrum, Vastgoedoverleg (VGO), Koninklijke MKB-Nederland en Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Binnenkort zullen er webinars plaatsvinden waarin de Huurdersvariant wordt toegelicht en uitgelegd. Houd onze website in de gaten voor de laatste update.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens