Vanaf 1 januari 2024 gelden nieuwe regels om het aanbieden en inzamelen van bedrijfsafval in Nijmegen te verbeteren. Zo maken we een einde aan de overlast die ondernemers, inwoners en bezoekers ervaren.

Waarom nieuwe regels?

Het bedrijfsafval zorgt steeds vaker voor diverse soorten van overlast doordat het op straat staat.

Wat mag er niet (meer)?

  • Bedrijfsafvalcontainers en/of zakken bewaren of laten staan op straat. Tot 1 januari 2024 geldt er voor dit containerverbod een overgangstermijn.
  • Papier of karton mag niet meer ‘los’ worden aangeboden.

Hoe moet het dan wél?

  • Bedrijfsafval moet worden bewaard in eigen pand of op eigen terrein.
  • Het aanbieden van bedrijfsafval op straat mag alleen op de dag van inzameling.
  • Om verwaaien te voorkomen moet papier en karton in een container, gebundeld in dozen of dichtgeknoopt worden aangeboden.
  • Alle containers zijn voorzien van een adressticker.

De binnenstad

  • Voor ondernemers in de binnenstad geldt dat ze het bedrijfsafval op de inzameldag alleen tijdens een vast tijdvak (venstertijden) aan de straat mogen aanbieden. Deze tijden worden nog bepaald. Buiten de venstertijden kan bedrijfsafval alleen direct ‘aan de deur’ worden overgedragen aan de commerciële inzamelaar.
  • De gemeente voert gesprekken met de commerciële inzamelaars om de ondergrondse containers voor restafval in 2024 open te stellen voor ondernemers in de binnenstad. De gemeente wil ondernemers daarmee een alternatief bieden om zich te kunnen ontdoen van restafval. U ontvangt hierover bericht van uw inzamelaar.

Meer weten? Kijk op www.nijmegen.nl/bedrijfsafval of stuur uw vraag naar bedrijfsafval@nijmegen.nl.