2019 Is in volle gang! De bezoekersaantallen trekken weer aan en "dry januari" is bijna over. Het jaar dat Amersfoort oranje kleurt en Willem op bezoek komt een jaar om alle grote stappen die wij hebben gemaakt in de laatste maanden van 2018 voor te zetten! 

Koningsdag
Zoals wij eerder hebben laten weten zitten wij boven op de vorderingen en plannen met betrekking tot Koningsdag. De eerste concrete informatie zit er aan te komen en wij zullen jullie hier van op de hoogte houden via een extra mail. Wij zijn inmiddels aangesteld als communicatiepartner voor de horeca in Amersfoort vanuit de gemeente. Dat betekent dat het eerste nieuws jullie bereikt via deze weg. Komende maanden kunnen jullie dus ook vaker een mail verwachten met aanvullende informatie over Koningsdag.

Bezwaar taxi's
Zoals jullie je misschien nog kunnen herinneren hebben we, samen met OBA en VEBA, bezwaar ingediend tegen het plan om de binnenstad vanaf 21:00 taxi-vrij te maken. Wij droegen hierbij aan dat het niet gastvrij is evenals dat het een probleem oplevert voor mensen die slecht ter been zijn. We hebben hierbij aangedragen dat wij vinden dat de horeca ten alle tijden zijn gasten moeten kunnen laten ophalen.

Hierop heeft de gemeente besloten de gesloten verklaring te wijzigen van 21:00 naar 00:00. Met andere woorden, tot twaalf uur s nachts mogen taxi's door de Lavendelstraat over 't Hof/Groenmarkt/Krommestraat en daarna wordt deze afgesloten voor al het verkeer.

Al met al zijn wij niet ontevreden over dit besluit. Alle documentatie kunnen jullie vinden in de google drive KHN Amersfoort

Fiets parkeren op 't Hof
Omdat er zeer veel overlast wordt ondervonden door bewoners op de Appelmarkt vanwege de vele fietsen, start er binnenkort een pilot waarbij handhaving de bezoekers van de binnenstad 's nacht gaat doorsturen naar 't Hof om daar de fietsen te parkeren. Deze pilot start dit weekend.

Wat het effect wordt van al die fietsen op 't hof wordt later geëvalueerd.

Portiers training
Afgelopen 7 januari heeft de portiers- en veiligheidstraining vanuit Politie Midden Nederland weer plaats gevonden. Hierbij zijn onze bestuursleden aanwezig geweest om de laatste houdgrepen van het vak te leren. Deze training is bedoeld als verbeterende samenwerking tussen de diverse veiligheidsdiensten in de regio en de portiers tijdens het nachtleven. Niet iedere ondernemer heeft natuurlijk een portier aan de deur staan maar je mag deze taak als ondernemer ook zelf uitdragen. Mocht je als ondernemer graag meer hierover willen weten dan nodigen wij je volgend jaar graag uit om deze training bij te wonen!

Convenant veilig uitgaan
Het convenant Veilig uitgaan 2019 - 2022 is gereed voor ondertekening! Al sinds 2005 wordt er in Amersfoort gewerkt met een Convenant Veilig Uitgaan. De convenanten Veilig Uitgaan 2005-2007, 2008-2010, 2011-2014 en 2015-2018 hebben positief bijgedragen aan de veiligheid tijdens uitgaansavonden in de binnenstad. In 2018 waren er 270 incidenten. De doelstelling is om dit voor 2022 terug te brengen met 10% procent. Met dit convenant, de werkgroep Veilig uitgaan en het 2 jaarlijks bestuurlijk overleg proberen wij dit te realiseren.