Vanmorgen publiceerde het CBS de omzetcijfers van de horeca voor het derde kwartaal van 2021. In Q3 zat het voor veel sectoren binnen de horeca mee, omdat er een hoop maatregelen versoepeld waren. Zo maakten hotels, restaurants en cafés meer omzet. Wel bleef buitenlands toerisme en zakelijk verkeer (inclusief evenementen) achter.

De totale omzet in de horeca voor seizoen gecorrigeerd, steeg in het derde kwartaal van 2021 met 53,6 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, aldus het CBS. KHN zag al eerder dat de heropening van de eet- en drinkgelegenheden afgelopen zomer voor veel ondernemers een stijgende omzet betekende. Echter trok de markt voor zakelijke evenementen en internationaal toerisme nauwelijks aan. Maar de invoering van de coronatoegangsbewijzen en de vervroegde sluitingstijd zet ook de exploitatie van eet- en drinkgelegenheden weer flink onder druk. Met de aangescherpte maatregelen vervallen we in Q4 weer in een scenario waarin alles tegenvalt. Q3 mag dan positiever uitvallen, dit is slechts één kwartaal van een jaar waarin het merendeel van de horeca grotendeels gesloten was. Een kwartaal maakt het jaar niet goed. KHN verwacht dan ook dat het hele jaar 2021 niet veel beter wordt dan vorig jaar.

Naast financiële compensatie voor Q4 zijn langere termijn oplossingen hard nodig

Het is duidelijk dat een verbeterd compensatiepakket voor het vierde kwartaal hard nodig is. KHN vindt het dan ook goed dat het kabinet afgelopen vrijdag bekend heeft gemaakt dat het compensatiepakket flink wordt verbeterd. Zo komt er alsnog een NOW voor november en december dit jaar en wordt ook de TVL voor Q4 verbeterd. Er blijven belangrijke punten van aandacht zoals een goede regeling voor starters in de TVL, een échte oplossing voor ‘groepsgebonden’ ondernemingen bij de TVL die nu tegen een staatsteunplafond aanlopen en goede steunvoorzieningen voor zelfstandigen. Punten van aandacht die KHN heeft meegegeven aan de Tweede Kamer voor het vervolg van het steundebat dat waarschijnlijk deze week gaat plaats vinden. Maar als het gaat om de financiële pakketten, dan is het ook belangrijk dat er wordt gekeken naar de langere termijn, inclusief schuldsanering en een investeringsfonds. Zie ook onze paper.

Belang van exit strategie

Naast volledige compensatie is het minstens zo belangrijk dat het kabinet komt met een echte exit strategie want op dit moment is het dweilen met de kraan open. Er moet daarom een duidelijke visie komen, om te voorkomen dat we hier in de toekomst keer op keer tegenaan blijven lopen. KHN roept het kabinet op de oorzaak aan te pakken, zodat er niet telkens ingegrepen moet worden in allerlei sectoren in de samenleving waar het probleem niet ligt. Afgelopen vrijdag maakte Rutte bekend dat werkgevers en sociale partners met het kabinet in gesprek gaan over een langere termijn strategie. Daar heeft KHN zelf ook op ingezet. KHN levert daar graag een bijdrage aan.

Publicaties CBS