Met ruim 230 afdelingen is KHN regionaal goed vertegenwoordigd. Maar wat doe je als er in jouw gemeente (nog) geen afdeling is en je ondernemers wel wilt ondersteunen bij het runnen van hun zaak? Dan bedenk je een andere manier om je doel te bereiken. We spraken KHN-regiomanager Marlies Cirkel Andy Jansen van de gemeente Capelle aan de IJsel. Samen met een aantal betrokken ondernemers zorgen zij voor een optimaal ondernemersklimaat voor de horeca. Mét kortere lijntjes en zónder ingewikkelde regels.

Marlies Cirkel

“Toen Andy mij benaderde met het idee om samen te werken aan het verbeteren van het horecaondernemersklimaat in Capelle, twijfelde ik natuurlijk geen moment”, vertelt Marlies. “We hebben geen lokale afdeling, maar wel betrokken leden. Ik heb een oproep gedaan, onder andere in onze regionale nieuwsbrief, en verschillende leden direct benaderd. Al snel hadden we een groep enthousiaste horecaondernemers bij elkaar om een werkgroep te vormen.”

Actieplan voor de Horeca

“Samen gingen we in gesprek met de gemeente. Dat waren hele goede en positieve gesprekken over de thema’s die voor ondernemers belangrijk zijn”, vervolgt Marlies. “Uiteindelijk kwamen we samen tot een Actieplan voor de horeca, die ook is bekrachtigd door het college van B&W. Dit plan vormt de basis voor alle gesprekken die we hebben als werkgroep. En we hebben nu ook een vast aanspreekpunt bij de gemeente, dat is heel fijn want zo kunnen we snel schakelen.”

Gezamenlijk belang

Ook Andy ziet de waarde van de samenwerking: ‘De horecasector en gemeente hebben een gezamenlijk belang om de horeca te laten floreren. We moeten het echt samen doen, al zijn er naast gezamenlijke belangen ook soms verschillen. Het heeft meerwaarde om met elkaar om tafel te gaan, deze belangen inzichtelijk te maken en met elkaar te bepalen welke koers je gaat varen. Het zit hem vaak in ogenschijnlijk kleine, maar praktische zaken om vooruit te komen. Het organiseren van een vast aanspreekpunt bij de gemeente voor de horeca is daar een goed voorbeeld van", vertelt Andy. "Maar ook het delen van ervaringen van ondernemers onderling is belangrijk. Zo ging laatst over tafel gaat welke energieleverancier voordelige tarieven kent en werd dit met elkaar gewisseld. Natuurlijk heeft je eigen onderneming de hoogste prioriteit, maar het is goed om als ondernemers de koppen bij elkaar te steken en gezamenlijke standpunten uit te dragen richting de gemeente. Op die manier laat je zien dat er energie is en is besluitvorming vaak minder ingewikkeld, omdat duidelijk is hoe lokale horecaondernemers tegen bepaalde zaken aankijken."

Het actieplan

Het actieplan is opgebouwd uit 10 maatregelen die onder zijn verdeeld in 4 hoofdpijlers.

Basis Op Orde: acties waarmee de gemeente ondernemers helpt bij hun hulpvraag. Welke wensen zijn er en op welke wijze kan de gemeente hieraan bijdragen?

  • Initiëren van een periodiek horecaoverleg
  • Vergroten en professionaliseren organisatiegraad ondernemers
  • Introduceren digitaal horecaloket & vast aanspreekpunt voor de horeca

Toekomstbestendige Horeca: acties die bijdragen aan duidelijkheid over de ontwikkelingsrichting en-mogelijkheden voor de horecasector binnen de gemeente.

  • Het opstellen van een visie over horeca(vestigingsmogelijkheden)
  • Ondersteuning bij verduurzaming horeca

Duidelijk Beleid en Regelgeving: het vereenvoudigen en verduidelijken van regelgeving. Zo wordt het voor ondernemers makkelijker om te voldoen aan de eisen en hebben ze meer ruimte om te ondernemen.

  • Vaststellen van integraal horecabeleid
  • Actualiseren van verleende horecavergunningen
  • Optimaliseren horecacontroles

Versterking Lokale Horeca: promotieacties en samenwerkingen die de lokale horeca ten goede komen, zoals evenementen en campagnes die de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van Capelle als horecabestemming verhogen.

  • Uitvoeren onderzoek naar faciliteren evenementen
  • Organiseren collectieve acties onder noemer ‘Wees loyaal, bezoek de horeca lokaal’