Ook in 2023 blijf je via KHN profiteren van een flinke korting op je muziekrechtenfactuur. Wel wijzigen de tarieven. Collectieve beheersorganisaties Buma/Stemra, Sena en Videma hebben hun tariefwijzigingen voor 2023 bekendgemaakt. Jaarlijks indexeren zij de nieuwe tarieven op basis van het door het CBS gepubliceerde Consumentenprijsindex (CPI). Voor de indexering van 2022 naar 2023 komt dit uit op 9,9%.

Geen tijd om het hele artikel te lezen? Dit zijn de belangrijkste punten:

  • Buma, Sena en Videma hebben hun tarieven voor 2023 met 9,9% verhoogd.
  • De Sena toeslag voor 2023 blijft 26,6%. De toeslag staat apart vermeld op de factuur, voor als deze later eventueel moet worden terugbetaald.
  • Er wordt nog een lobby gevoerd met als inzet de toeslag te laten vervallen.

RAAP-toeslag Sena blijft 26,6%

Vanwege het RAAP-PPI-arrest heeft Sena de afgelopen twee jaar de tarieven in twee stappen verhoogd met 12,5% tot in totaal 26,6%. Voor 2023 wilde Sena deze toeslag nog verder verhogen. In onze ogen was dit, in combinatie met de hoge CPI-aanpassing, onacceptabel. We zijn daarom samen met een aantal andere brancheorganisaties het gesprek aangegaan met Sena. Het resultaat van deze gesprekken is dat de toeslag van 26,6% blijft staan, maar dus niet verder wordt verhoogd. Dit betekent dat je Sena-factuur ten opzichte van 2022 met 9,9% stijgt. De toeslag van 26,6% wordt apart vermeld op onze muziekrechtenfactuur.

Wat is het RAAP-PPI arrest?

Tot 2021 betaalden we in Nederland aan Sena geen vergoeding voor rechthebbenden uit landen die geen vergoedingen innen voor Nederlandse rechthebbenden. Dat stond ook zo in Nederlandse wetgeving. In de praktijk ging dit met name over Amerikaanse muziek. Uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zogenaamde RAAP-PPI-zaak, bleek dat die wettelijke uitzondering niet op nationaal niveau kan worden gemaakt, maar alleen op Europees niveau. Nederland heeft de wet toen aangepast. Rechthebbenden van buiten de EU kunnen sinds 2021 ook aanspraak maken op een vergoeding. Als gevolg daarvan verhoogde Sena de tarieven in 2021 en 2022 met 12,5%. In totaal gaat het dus in 2022 en nu ook 2023 om een toeslag van 26,6%.
Wel wordt er met Sena, maar ook veel andere EU-landen, een lobby gevoerd in Europa om die uitzondering in Europese regels vast te leggen. Dat lijkt voorzichtig de goede kant op te gaan maar kan nog een tijdje duren. Als die lobby slaagt en de wet in Nederland weer wordt aangepast komt die RAAP-toeslag te vervallen.

Geen coronacompensatie meer

Heb je in 2021 en 2022 coronacompensatie ontvangen? Dan valt je muziekrechtenfactuur in vergelijking met 2021 en 2022 verhoudingsgewijs nog hoger uit omdat deze compensatie niet meer wordt toegepast.

Lees meer:

Akkoord bedrijfsleven en Sena over toeslag op het Sena-tarief… | KHN

Update convenant RAAP-toeslag op Sena-tarieven 2023 | SenaDirect advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens