Door lobbyinspanningen van KHN kunnen alle ondernemers, waaronder horecaondernemers, alsnog snellere uitbetaling van de extra vaste lastenvergoeding (TVL) verwachten. Vanmorgen verklaarde de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag KHN niet-ontvankelijk in het kort geding dat KHN namens haar leden tegen de Staat heeft aangespannen. Middels een gang naar de rechter wilde KHN dat de Staat werd geboden om de verhoogde TVL-subsidie over het vierde kwartaal 2020 bij wijze van voorschot zo spoedig mogelijk te betalen. De civiele rechter wilde de zaak inhoudelijk niet beoordelen en gaf aan dat horecaondernemers individueel bezwaar moeten maken bij de bestuursrechter. Onder druk van een hoger beroep en 19.000 bezwaarschriften heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vanmiddag een uitbetalingsregeling medegedeeld: voor a.s. donderdag 25 maart stuurt het RVO 90 procent van alle ondernemers een vaststellingsverzoek, zodat er binnen één tot drie weken een besluit én betaling kan volgen.

RVO buigt onder druk hoger beroep en individuele bezwaarschriften

De RVO, die de uitbetaling van de TVL uitvoert, had eind februari medegedeeld dat zij betaling met maximaal 16 weken zou uitstellen, omdat zij haar systemen niet op tijd op orde had. Daarop stapte KHN naar de rechter. De civiele rechter besliste dat de vorderingen thuishoren bij de bestuursrechter en wilde de zaak daarom niet inhoudelijk beoordelen. De rechter gaf aan dat horecaondernemers individueel bezwaar moeten maken bij de bestuursrechter. KHN besloot daarop in hoger beroep te gaan en haar leden per direct op te roepen bij de RVO een bezwaarschrift in te dienen, immers dat was de lezing van de rechter. Het aantekenen van 19.000 individuele bezwaarschriften zou als mogelijke consequentie hebben dat het apparaat van de RVO zou vastlopen, waarop de RVO besloot te kijken naar de mogelijkheden om ondernemers toch zo snel mogelijk de verhoogde TVL-subsidie uit te betalen.

Wat betekent dit voor ondernemers?

Door de inspanningen van KHN kunnen ondernemers op korte termijn alsnog de uitbetaling van de extra TVL-subsidie tegemoet zien. De RVO heeft het volgende medegedeeld:

  • De RVO is op 18 maart gestart met de vaststelling van TVL Q4 en zal in de komende dagen de vooraf ingevulde vaststellingsverzoeken naar alle ondernemers sturen die TVL Q4 toegekend hebben gekregen. Daar zit de ophoging van Q4 automatisch bij.
  • Voor maandag 22 maart wil de RVO de eerste 30.000 ondernemers hun vaststellingsverzoek hebben gestuurd (ze zijn begonnen dat in tranches te doen, om te voorkomen dat systemen onbereikbaar raken).
  • De RVO verwacht voor donderdag 25 maart 90 procent van alle ondernemers een vaststellingsverzoek te hebben gestuurd.
  • Zodra ondernemers die gegevens bevestigen en terugsturen, krijgt gemiddeld 90 procent van de aanvragers binnen 3 weken een besluit én betaling. Vaak gaat dat sneller, ongeveer 60 à 70 procent ontvangt waarschijnlijk binnen 1 tot 1,5 week een besluit en betaling.
  • Indien ondernemers in een aanvullende controle vallen en bijvoorbeeld aanvullende bewijsstukken moeten opleveren, zal dit proces langzamer gaan.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: "Wij zijn uiteraard diep teleurgesteld en ervaren dit als een uiterst onwelwillend vonnis. Maar we zijn blij dat we na onze intensieve inspanningen, de RVO hebben kunnen bewegen om alsnog tot snellere uitbetaling over te gaan. Dat is ook hoognodig, het water staat veel ondernemers echt tot aan de lippen.”

KHN zal dit proces nauwlettend in de gaten houden. Mocht de RVO zich niet aan deze tijdlijn houden, dan ziet KHN zich alsnog genoodzaakt in hoger beroep te gaan en alle 19.000 leden op te roepen een individueel bezwaarschrift in te dienen. KHN is de medewerkers van de uitvoeringsinstanties en dus ook de RVO dankbaar voor het harde werk en we waarderen hun inspanningen. We gaan er vanuit dat onze leden zo snel mogelijk het geld tegemoet kunnen zien.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens