In het kader van verduurzaming stellen verschillende steden zero-emissiezones in. Dit betekent dat je als ondernemer alleen nog maar met zero-emissie voertuigen de binnenstad in mag. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor ondernemers. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met de motie van de VVD, die het kabinet verzoekt om kleine mkb’ers tot ten minste 2028 een ontheffing te geven bij nieuwe zero-emissiezones.

Dit betekent dat deze ondernemers niet al vanaf 2025 aan de nieuwe regels hoeven te voldoen en dus langer gebruik kunnen maken van hun huidige bestelbus. Raadpleeg de regels in dit bericht voor meer informatie.

Wat is een zero-emissiezone?

Een zero-emissiezone is een gebied waar voertuigen die CO2 uitstoten niet welkom zijn. Alleen elektrische, waterstof-aangedreven en hybride voertuigen zijn daar toegestaan. Hybride voertuigen moeten aantoonbaar zonder uitstoot in de zone rijden.

Vanaf 2025 moeten minstens dertig Nederlandse binnensteden emissievrij worden bevoorraad. Bevoorrading van horeca en winkels in deze gebieden is dan alleen nog toegestaan met voertuigen die zero-emissie aangedreven worden, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord. Bekijk hier een overzicht van de gemeenten die een dergelijke zone hebben aangekondigd.

Wil je weten wat een zero-emissiezone voor jou betekent, lees dan dit bericht.

Hoe nu verder?

Hoewel het kabinet een motie naast zich neer kan leggen, is de Tweede Kamer duidelijk geweest in haar oproep aan het kabinet om serieus te kijken naar de wetgeving met betrekking tot zero-emissiezones en kleine ondernemers. Wij zetten ons in om horecaondernemers ook onder de definitie van kleine ondernemers te laten vallen. Voor nu is het kabinet aan zet.