Op donderdag 23 januari vond in de Tweede Kamer een vergadering plaats over toerisme in Nederland. De Tweede Kamerleden pleitten tijdens het debat voor een sterkere rol van de Rijksoverheid rondom de groei van toerisme. Bijvoorbeeld waar het gaat om spreiding (door het land en over het jaar heen), Airbnb en innovatie.

KHN is blij met deze steun van de Kamerleden voor het toerisme in Nederland. Voorafgaand aan het debat pleitte KHN nog voor een nationaal actieplan en een eigen minister voor Horeca & Toerisme.

Een goede samenwerking tussen de verschillende overheidslagen, met de Rijksoverheid als aanjager, vormde de kern van het betoog van veel Tweede Kamerleden. Rutger Schonis (D66) ziet bijvoorbeeld een sterkere rol voor zich van de Staatssecretaris van Economische Zaken als regisseur. Regionale toerismeplannen kunnen hierbij een nationale visie op toerisme voeden. Maurits von Martels (CDA) pleitte voor overleggen in regio, waarbij alle relevante stakeholders binnen de toeristische sector worden uitgenodigd. Naast de politiek, moet ook het bedrijfsleven zelf sterk betrokken worden bij de komende toerismetop in Winterswijk. William Moorlag (PvdA) brak een lans voor innovatie in de toeristische sector. Hij is van mening dat dat er op rijksniveau middelen voor het toerisme vrijgemaakt moeten worden om de innovatie binnen de sector ten goede te komen.

Thierry Aartsen (VVD) wil dat er via concrete projecten handen en voeten wordt gegeven aan de spreiding van toerisme. De overheid heeft hierin namelijk een belangrijke rol. Bijvoorbeeld als het gaat om het stimuleren van een betere samenwerking tussen culturele instellingen. Als voorbeeld noemde hij de Van Gogh route in Noord-Brabant, waarmee verschillende plekken onder de aandacht worden gebracht van toeristen. Ook de spreiding over het jaar heen – eerder bepleit door o.a. KHN - is volgens hem een mogelijkheid om eventuele pieken in het jaar te ontlasten.

Tom van der Lee (GroenLinks) maakte een punt over Airbnb. Hij wil dat het rijk meer mogelijkheden creëert voor gemeenten om de negatieve gevolgen van de wildgroei van Airbnb aan banden te leggen. Bijvoorbeeld door het platform zelf ook verplicht te laten meewerken aan de registratieplicht. Dit is ook een sterke wens van KHN.

Wybren van Haga (Groep-Van Haga) maakte een punt betreffende de almaar stijgende tarieven van toeristenbelasting. Op veel plekken in Nederland lopen ondernemers tegen exorbitante stijgingen aan. Toeristenbelasting is volgens hem echter geen melkkoe. KHN kaartte dit onderwerp in het verleden al meerdere malen aan.

Het debat rondom toerisme is hiermee niet beëindigd. Kamerleden gaven tot slot aan een vervolgoverleg in te plannen, waarin zij nog dieper ingaan op de materie. Via moties kunnen ze de Regering oproepen verbeteringen aan te brengen in het toeristische beleid.

KHN brengt voorafgaand aan dit debat natuurlijk de visie van de horecaondernemers nogmaals onder de aandacht van de Kamer. Wij blijven strijden voor een goed toeristisch beleid.

Na afloop van het debat gaf staatssecretaris Mona Keijzer op BNR aan op welke manier de regering de groei van het toerisme op een goede manier wil laten plaatsvinden. Luister hier