Op 21 april vond het hoteloverleg van KHN Haarlemmermeer plaats bij Moxy Hotel Schiphol. Hartelijk dank voor ieders aanwezigheid en inbreng.

Interim-voorzitter van het hoteloverleg Bill van der Valk opent de vergadering om 15.00 uur. Bill benadrukt dat het belangrijk is om met de hotels gezamenlijk op te treden. Daarom is ook besloten een intern hoteloverleg te organiseren met aansluitend externe partijen. Zo kunnen we met elkaar bepalen welke stappen ondernomen moeten worden.

Brief met aandachtspunten aan gemeente Haarlemmermeer

We hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan gemeente Haarlemmermeer met onderstaande aandachtspunten:

  1. Maak beleids- en investeringskeuzes waarmee zakelijke gasten optimaal bediend worden.
  2. Speel slim in op de ontwikkelingen van het toerisme.
  3. Gebruik lokaal ondernemerschap.
  4. Investeer in de openbare ruimte.
  5. Stimuleer en beloon ondernemers die willen verduurzamen.
  6. Toeristenbelasting terugvloeien naar toerisme.
  7. Ondersteun de optimalisatie en doorontwikkeling van het Haarlemmermeer Marketing.

Lees de complete brief hier. Vervolgens benaderen we de fractievoorzitters van de vier grootste partijen om ons verhaal te ondersteunen. Heel belangrijk punt hierin is de toeristenbelasting. De wens is om dit gedeeltelijk terug te laten vloeien voor het toerisme of wellicht voor het shuttle project.

Campagne werving personeel

We hebben besproken om met elkaar een open dag te plannen, zodat de werkzoekenden de keuze hebben waar ze naar binnen lopen en meerder hotels kunnen bezoeken. Er wordt een werkgroep opgericht onder leiding van Rob van der Beek en Nadine Simons om dit op te pakken.

Presentie/vertegenwoordiging hotels op overleg

Een aantal hotels zijn niet aanwezig bij het hoteloverleg. We vinden belangrijk dat alle hotels vertegenwoordigd zijn en het is voor de verantwoordelijken in de hotels belangrijk om te weten wat er speelt en om goed contact te houden met elkaar. De kerngroep zal de benodigde aandacht hieraan geven.

Status shuttleproject

We gaan nu concreter aan de gang met enerzijds het maken van een inventarisatie voor de infrastructuur en anderzijds het opzetten van het netwerk en communicatie richting de reizigers. Hiervoor wordt gekeken naar een voorfinanciering. De volgende fase is het invullen van de details. De planning is om te starten met rijden vanaf 2024.

Update vanuit KHN

Update Event Park Amsterdam

Penningmeester van Event Park Amsterdam, Floris Jan Köning, geeft een update over de bezigheden van EPA. EPA is bezig met een omschrijving van de missie en visie, zodat er een gestructureerd plan gemaakt kan worden. Er zijn 13 hotels lid, en er wordt gewerkt aan uitbreiding. Tevens wordt er gezocht naar een voorzitter. De presentatie kun je hier vinden.

Promotie Haarlemmermeer

Marjolein Wedding heeft meer verteld over de activiteiten van Promotie Haarlemmermeer. Vanaf 23 mei wordt er een nieuwe lijn en website gelanceerd. Deze promotie is gericht op de lokale doelgroep; mensen uit de regio of die in de regio verblijven. KHN Haarlemmermeer heeft aangegeven dat er vaker is aangegeven dat Promotie Haarlemmermeer zich ook richt op het binnenhalen van toeristen in de hotels, maar dit blijkt niet het geval. Wel worden de hotels gepromoot op de website. De complete presentatie kun je hier vinden.

Volgend hoteloverleg

Het volgende hoteloverleg is gepland op 15 september. In dit overleg zal weer een gedeelte voor alleen de hotels gepland worden om goed met elkaar te kunnen overleggen en sparren. Het idee is om op termijn ook een groot bedrijf uit te nodigen om te horen hoe zij tegen hotels aankijken.

De laatste updates met betrekking tot corona vind je hier:

Sluiting en vragen

De vergadering wordt gesloten om 17.30 uur. Het volgende horecaoverleg is op 15 september en daar nodigen we je graag voor uit.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande, vernemen we het graag via haarlemmermeer@khn.nl.

Graag tot op het volgende overleg!

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens