Tijdens de persconferentie van 17 november is bevestigd dat een deel van de verscherpte maatregelen die per 4 november zijn ingegaan, weer komen te vervallen. Met deze versoepeling is de nieuwe situatie bijna vergelijkbaar met de situatie van 14 oktober.

Bijgaand de nieuwsbrief van de gemeente Amstelveen van 24 november. Met voor de horeca de volgende punten die van belang zijn:

Uitvaarten
Eet- en drinkgelegenheden in uitvaartcentra of van een andere locatie waar een uitvaart plaatsvindt, mogen open. Ditzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden in zorginstellingen voor patiënten en bezoekers en eet- en drinkgelegenheden waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen. Bij uitvaarten mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn. Het verbod op het in groepsverband schreeuwen en zingen geldt niet voor betogingen en vergaderingen in de zin van de Wet openbare manifestaties.

Verkoop van alcohol vanuit een horecabedrijf
De noodverordening geeft zelf, behoudens verkooptijden, geen regels ten aanzien van verkoop van alcohol. Dat betekent dat de daarmee geldende regelgeving van de Drank- en Horecawet ten aanzien van de verkoop van alcohol van kracht is.
Om de horecabranche tegemoet te komen gedoogt de voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland de verkoop van zwak-alcoholische dranken voor gebruik anders dan ter plaatse gedurende de sluiting van de horeca. Verkoop van wijn en bier wordt gedoogd, verkoop van sterk alcoholische dranken niet! Dit gedogen mag er niet toe leiden dat de aanwezigheid van mensen in de openbare ruimte wordt verlengd, er een verkapt terras wordt gecreëerd of overlast ontstaat. Voor alcohol geldt dan ook dat het in gesloten verpakking, fles of pak of blik, verkocht en meegegeven moet worden.

Nieuwe noodverordening
Op 18 november is de aangepaste noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ingegaan, alle maatregelen en de volledige tekst van de noodverordening zijn hier terug te lezen.

Schuldhulpverlening Ondernemers
Veel ondernemers zijn dit jaar hard geraakt. Heeft u als ondernemer een simpele (enkelvoudige) financiële vraag dan kan een schuldhulpverlener u helpen met een advies. Is er sprake van meervoudige problematiek dan kijkt een gespecialiseerde schuldhulpverlener samen met u naar de aard en de omvang van de financiële problemen. In het geval van meervoudige problematiek wordt een plan van aanpak met afspraken opgesteld, met als doel tot een oplossing te komen. Waar mogelijk wordt een doorstart van de onderneming gerealiseerd met bijvoorbeeld een krediet op grond van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen. Is een doorstart niet te realiseren dan wordt de ondernemer begeleid bij het zo gunstig mogelijk beëindigen van de onderneming en wordt gekeken naar andere mogelijkheden om de financiële problemen op te kunnen lossen.
Elke ondernemer met een vraag van financiële aard kan telefonisch of per mail contact met ons zoeken. Jelle Boshuizen 06 14 98 15 45 j.boshuizen@amstelveen.nl of Dorisha Compier 06 444 56 072 d.compier@amstelveen.nl Algemeen 020 540 4911 balans@amstelveen.nl

Contact
Specifieke vragen kunnen bij voorkeur gesteld worden via ondernemersloket@amstelveen.nl of anders via onze accountmanagers Bedrijven, zie hier voor de contactgegevens.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens