In memoriam Hendrik (H.F.) Tuinema

10-09-2018

Erelid van KHN, Hendrik Tuinema is overleden. KHN is Hendrik Tuinema zeer dankbaar voor de bestuurlijke en verbindende rol die hij binnen onze branchevereniging heeft vervuld.

Op 28 augustus jl. is Hendrik Tuinema, erelid van KHN, op 98-jarige leeftijd overleden. KHN is Hendrik Tuinema zeer dankbaar voor de bestuurlijke en verbindende rol die hij binnen onze branchevereniging heeft vervuld. Hendrik was een horecaman in hart en nieren. Hij vervulde verschillende bestuursfuncties; lokaal, regionaal en landelijk en heeft hij zich enorm ingezet voor en bijgedragen aan de ontwikkeling van onze branche.

Hendrik was een pionier met visie. Zo was hij medeoprichter en bestuurslid van de Golden Tulip Hotels. En de eerste horecaondernemer met een wegrestaurant: MotoResto Bunnik. Hij heeft de Travellers Grill Restaurant-keten opgericht en was mede-initiatiefnemer van de grootste Horeca vakbeurs: de Horecava.

Erelid KHN, gepassioneerd horecabestuurder en -ondernemer

 

Ooit droomde Hendrik van een carrière in Australië, een populair emigrantenland eind jaren veertig. Via zijn netwerk kreeg hij na de hotelschool zijn eerste buitenlandse horecabaan bij het Preanger Hotel in Indonesië, dicht bij het land van zijn dromen. Vervolgens werd hij benaderd voor een (assistent)managementfunctie bij KLM, eveneens in Indonesië. Na een functie voor de KLM in Pakistan en Egypte, koos hij toch voor Nederland. Hendrik was van 1953 tot 1984 directeur van het Centraal Hotel in Amsterdam, dat onder zijn leiding het eerste Golden Tulip Hotel in Nederland werd. Hij werd daarmee ook medeoprichter van de hotelketen Golden Tulip Nederland en bleef jarenlang bestuurslid.

Hendrik Tuinema kenmerkte zich als een netwerker pur sang en vurig pleitbezorger van onderlinge samenwerking. Zijn rustige optreden, zijn visie en kennis, maar en ook zijn brede maatschappelijke betrokkenheid waren van grote betekenis voor de Nederlandse horeca. Buiten zijn drukke ondernemersleven nam Hendrik Tuinema tijd om actief te zijn als bestuurder. Hendrik was een trouwe bezoeker van de vergaderingen en bijeenkomsten en een graag gezien lid van KHN. Voor zijn verdiensten werd hem het erelidmaatschap van de vereniging toegekend. Tot op hoge leeftijd toonde hij grote betrokkenheid bij onze branche.

Namens alle KHN-leden, het landelijk bestuur en ereledenvereniging Horecoren van KHN wensen wij zijn familie en naasten veel sterkte toe met dit verlies.

Koninklijke Horeca Nederland
Robèr Willemsen, voorzitter
Agnes Holtjer, secretaris

Hendrik Tuinema, horeca-icoon | mede-oprichter Golden Tulip. Bron: Vimeo, geplaatst 2011 door punkmedia.
Video
Terug