Register referentiefuncties Horeca

De horeca-cao geeft spelregels om uw bedrijfsfuncties te beschrijven, te waarderen en in te delen in de loongroepen.

De spelregels en functieomschrijvingen zijn opgenomen in een handboek referentiefuncties horeca. U heeft zo veel meer en beter referentiemateriaal tot uw beschikking. Er is bijvoorbeeld een verwijzing opgenomen met in de praktijk veel voorkomende namen van functies. Zo kan een groot aantal functies worden herleid tot de bijbehorende referentiefunctie.

Er is een online en gratis te raadplegen register www.referentiefunctieshoreca.nl

Werkgevers
Werkgevers kunnen met hulp van het register hun eigen bedrijfsfuncties opstellen. Door vergelijken van het takenpakket met (referentie)functies kunt u bepalen in welke functiegroep een functie thuishoort. Een handig hulpmiddel bij het volgen van de regelingen om de eigen bedrijfsfuncties op te stellen en in te delen.
 
Medewerkers
Werknemers kunnen op hun beurt gewoon nagaan of hun taken overeenkomen met de functiebeschrijving en de beloning die ze ontvangen. Voor het geval een werknemer het niet eens is met de indeling van de functie, is in het register de beroepsprocedure stap voor stap omschreven.

Info & Advies 
Een goed en zorgvuldige eigen beschrijving van uw eigen bedrijfsfuncties met indeling van uw bedrijfsfuncties voorkomt een hoop discussies (achteraf) met uw medewerkers. Heeft u problemen om uw bedrijfsfuncties in te delen? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs van de afdeling Info & Advies (alleen voor leden): 0348 48 94 11 of via khnadvies@khn.nl.
 

Terug