De regio's van KHN

Terras

 
KHN belangenbehartiging in de regio: thema's en resultaten!

Het regiobestuur behartigt de belangen van de horecaondernemers in de regio en spant zich dus in om die zaken voor elkaar te krijgen, die voor de leden van belang zijn. Bent u benieuwd wat het regiobestuur het afgelopen jaar heeft bereikt? Klik dan in onderstaande kaart op de regio van uw keuze.

Regio Zuid-Limburg Regio Noord en Midden-Limburg Regio Oost-Brabant Regio Midden-West-Brabant Regio Zeeland Regio Zuid-Holland-Zuid Zuid-Holland-Noord Regio Midden Nederland Regio Amsterdam Regio Gelderland Regio Flevoland Regio Noord-Holland Regio Overijssel Regio Drenthe Regio Groningen Regio Fryslan

Landelijke belangenbehartiging door KHN en de resultaten in 2017-2018


 In het eerste kwartaal van 2018 heeft Rob Bongenaar, toen nog directeur KHN, alle 16 regiovoorzitters bezocht.
Tijdens deze gesprekken kwam aan de orde wat KHN landelijk voor u heeft bereikt in 2017 en waar we ons in 2018 op richten. Deze informatie vindt u terug in onderstaande presentatie.

Daarnaast is tijdens de bezoeken gesproken over de thema's en onderwerpen die voor de regio's en afdelingen van belang zijn. Om ons werk goed te kunnen doen, is het immers van belang te weten wat er in de 16 regio's gebeurt en wat de regio's en afdelingen van ons verwachten. De gesprekken maakten duidelijk waar we ons de komende tijd hard voor moeten maken: ondermeer een gelijk speelveld en oplossingen voor de krappe arbeidsmarkt. Zo werken we samen aan een sterkere horeca!
 
Download de presentatie
 
 

 
De 16 regio’s op een rij:

Terug
Vereniging KHN
Meer informatie

https://twitter.com/khn 787936653616742400