Nog geen nieuwe loontabel per 1 januari 2024. We krijgen veel vragen over de publicatie van de nieuwe loontabel per januari 2024. Helaas is het nog niet mogelijk deze te publiceren. Het enige wat op dit moment bekend is, is dat het nieuwe wettelijk minimum uurloon per 1 januari 2024 13,27 euro zal bedragen. De overige cao lonen, jeugdlonen en leerling lonen kunnen we pas publiceren als de uitkomsten van de lopende cao-onderhandelingen bekend zijn.