Als werkgever moet je een medewerker met een oproepovereenkomst die12 maanden in dienst is een schriftelijk urenaanbod doen. Dit aanbod is het gemiddeld aantal uren van de afgelopen 12 maanden. De medewerker mag dit aanbod weigeren of aanvaarden. We adviseren dit schriftelijk vast te leggen. De medewerker moet binnen 1 maand reageren; maakt hij binnen 1 maand geen keuze, dan mag de werkgever ervan uit gaan dat de werknemer geen vaste uren wil. Je moet dan na 12 maanden opnieuw een urenaanbod doen.

Wat te doen?

Breng eerst in kaart of het contract onder de definitie van oproepcontract valt. Dit is het geval wanneer de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per dag, week, maand of maximaal een jaar en/of er geen gelijk loon per loontijdvak wordt betaald.

Een min-max contract is onder de nieuwe definitie een oproepcontract, net als een 0-urencontract/invalkracht nul-uren contract.

Uitzondering seizoenkracht klimaat of natuur

Bij een seizoenkracht klimaat of natuur ben je niet verplicht om een urenaanbod te doen. Een medewerker is een seizoenkracht klimaat of natuur wanneer de functie door klimatologische of natuurlijke omstandigheden ten hoogste negen maanden en niet aansluitend door dezelfde medewerker kan worden uitgeoefend. Dit moet in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen.

Modelbrief aanbod vaste arbeidsomvang

KHN heeft voor dit verplichte urenaanbod een modelbrief met een toelichting opgesteld. Je kan deze modelbrief met toelichting downloaden Lees voor het maken van de brief eerst de toelichting.

Ingangsdatum van de vaste uren

Na acceptatie van het aanbod moeten de vaste uren uiterlijk 2 maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd ingaan. Dit is dus uiterlijk op de eerste dag van de 15e maand.

Stel iemand is 1 augustus 2020 in dienst gekomen. De werkgever moet dan voor 1 september 2021 het aanbod doen. Stel werkgever doet dit aanbod op 15 augustus, dan moet werknemer voor 15 september het aanbod geaccepteerd hebben. De vaste uren gaan dan uiterlijk per 1 oktober 2021 in.

Let op!

Wanneer je het aanbod niet doet, dan kan de medewerker aanspraak maken op het loon wat hij als gevolg daarvan niet heeft ontvangen. Dit is een direct opeisbare loonvordering. Een medewerker kan naast het urenaanbod ook altijd aanspraak maken op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Het rechtsvermoeden van arbeidsomvang houdt in dat wanneer er in drie maanden structureel meer gewerkt is dan in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, een medewerker aanspraak kan maken op een contract voor dat gemiddeld aantal uren.

Vragen?

Neem contact op met één van onze adviseurs van de KHN Advies via 0348 48 94 89 of mail naar khnadvies@khn.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens