Verplicht aanbieden PAGO

Er bestaat een wettelijke verplichting om medewerkers een PAGO onderzoek aan te bieden.
De afkorting PAGO staat voor Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek.
Deze verplichting staat in de Arbowet (Artikel 18): "De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken."
Dit onderzoek wordt periodiek aangeboden. De term ‘periodiek’ is niet gespecificeerd, het kan dus bijvoorbeeld jaarlijks of meerjaarlijks zijn.

Middels een dergelijk onderzoek worden de risico’s in kaart gebracht, waardoor duidelijk wordt welke maatregelen een werknemer moet nemen om de gezondheid en veiligheid van de medewerkers te waarborgen. Een PAGO is geen keuring.
Het advies dat uit het onderzoek komt, geeft inzicht in de gezondheidsrisico’s en hoe deze beperkt kunnen worden met specifieke preventieve maatregelen. Dit kunnen maatregelen zijn op individueel- of bedrijfsniveau.

ARBO dienstverlening

De arbodienstverlener voert het PAGO uit. Vaak worden de medewerkers individueel benaderd voor het invullen van een vragenlijst. De basis voor deze vragen zijn de RI&E en de doelstelling van het PAGO. De vragen zijn toegespitst op het werken in de horeca en specifiek op het bedrijf.
De kosten voor het aanbieden van het PAGO komen voor rekening van werkgever. Echter valt het aanbieden van een PAGO standaard onder het basiscontract met de arbodienstverlener.
Jouw eigen arbodienst kan je informeren over de werkwijze, voorwaarden, mogelijkheden en eventueel bijkomende kosten.

Moeten alle medewerkers meewerken aan een PAGO?

Het is belangrijk dat medewerkers het belang van een PAGO inzien, het gaat tenslotte om hun eigen gezondheid en werkplezier. Echter zijn de medewerkers zijn niet verplicht om hier aan mee te werken. Wil een medewerker niet ingaan op het aanbod voor een PAGO? Laat hem/haar dan schriftelijk bevestigen dat hij daar niet op ingaat, zodat er bewijs is dat je als werkgever wel aan de wettelijke verplichting hebt voldaan om de medewerker een PAGO aan te bieden.

Arbobeleid

Door het in kaart brengen van de gezondheid van de werknemers en de risico’s van hun werkzaamheden, kun je preventieve maatregelen nemen om ziekteverzuim te voorkomen of te verminderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de het verminderen van belasting voor oudere werknemers of het voorkomen van burn-out klachten. Een zieke medewerker kost gemiddeld 250 euro per dag aan loon, vervanging, omzetderving en re-integratie.

Naast het feit dat je door het aanbieden van een PMO de gezondheid van de medewerker inzichtelijk krijgt en daarmee mogelijk kosten kunt besparen, ben je wettelijk verplicht om er voor te zorgen dat jouw medewerkers gezond en veilig hun werk kunnen uitvoeren. Je stelt daarvoor een Arbobeleid voor je bedrijf op. Dit in samenspraak met de ondernemersraad of personeelsvereniging. Het Arbobeleid bestaat in ieder geval uit een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), ziekteverzuimbeleid, bedrijfshulpverleners (bhv), het aanstellen van een preventiemedewerker en het aanbieden van een PAGO en eventueel ook een aanvullend Periodiek Medisch Onderzoek (PMO).

Aanbieden PMO
Een PMO (Periodiek Medisch Onderzoek) is een uitgebreider onderzoek dan een PAGO. Vaak bestaat een PMO uit een PAGO met aanvullende vragen. Er wordt dan bijvoorbeeld ook gekeken naar leefstijl en mentale belastbaarheid.
Een PMO is niet verplicht. Wil een werkgever een PMO instellen, dan moet de OR of de personeelsvertegenwoordiging hier mee instemmen.
Naast een vragenlijst, kun je er ook voor kiezen om aan de medewerkers aanvullend een lichamelijk onderzoek aan te bieden. Dit is niet verplicht, maar het kan meer inzicht geven in de mentale en fysieke gezondheid van jouw medewerkers. Voorbeelden van dergelijke aanvullende onderzoeken zijn bijv. BMI, hartfilmpje, gehoortest, zicht, bloeddruk, cholesterol e.d. De resultaten worden door de gezondheidsdeskundige van de arbodienstverlener, met de medewerker gedeeld.

Lees ook

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens