Model Veiligheidsplan

Meerdere gemeenten stellen eisen waaraan voldaan moet worden voor het verlenen van een exploitatie- of andere vergunning of ontheffing voor een horecabedrijf. Een van die eisen kan zijn dat de ondernemer een veiligheidsplan maakt waarin die een bepaald veiligheidsniveau voor zijn bedrijf zo goed mogelijk zeker stelt. Dat plan kan door het bevoegd gezag opgevraagd en van commentaar voorzien worden.

Voorbeeld van veiligheidsplan

U kunt zelf een veiligheidsplan maken toegespitst op uw bedrijfssituatie aan de hand van dit voorbeeldplan. Daarin vindt u ook nuttige achtergrondinformatie. U kunt als volgt te werk gaan:

  • Ga per hoofdstuk na welke maatregelen en voorzieningen u getroffen heeft om de veiligheid van uw gasten, personeel en bedrijfseigendommen zo goed mogelijk te borgen

  • Maak daarna een keuze in welke maatregelen of voorzieningen u nog wilt treffen

  • Stel vervolgens een plan op maat op

  • Bewaar dit als word-document

  • Actualiseer op gezette tijden uw veiligheidsplan

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400