Algemene voorwaarden en UVH

Elk bedrijf kan zijn eigen leveringsvoorwaarden ofwel algemene voorwaarden gebruiken. Voor de horeca zijn dit de Uniforme Voorwaarden Horeca. In de algemene voorwaarden staat alles wat niet in een overeenkomst staat. Een overeenkomst geeft alleen de kernpunten. U kunt zelf algemene voorwaarden opstellen of de voorwaarden voor de horeca gebruiken.

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven hun diensten verlenen en overeenkomsten sluiten zoals:

  • hotels
  • restaurants
  • cafés
  • aanverwante bedrijven, zoals cateringbedrijven en party-servicebedrijven

Voorwaarden regelen onder meer de aansprakelijkheid, betaling, annuleringsregelingen en dergelijke. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage. De huidige voorwaarden dateren uit 1998 waarbij in 2002 alle bedragen in guldens gewijzigd zijn in eurobedragen.

Algemene voorwaarden en overeenkomsten
Als u de mogelijkheid biedt tot reserveringen, dan werkt u in het algemeen met de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Dit betekent dat u bij toezending van een bevestiging of offerte de UVH meestuurt en in uw brief daarnaar verwijst.

Verwijzingstekst
Voor verwijzing naar de UVH adviseren wij u de volgende tekst te gebruiken:

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

UVH op uw site
U kunt als lid de voorwaarden in het Engels, Duits en Nederlands van onze site downloaden en zelf op uw site zetten en/of aan gasten geven.

U mag ook hyperlinks op uw site plaatsten naar de UVH in drie verschillende talen op khn.nl:

UVH bestellen
Exemplaren van de UVH zijn te bestellen via: 0348-489489.

UVH downloaden

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400