Download de gratis KHN App

Energie besparen en geld verdienen? Gebruik de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing

Als ondernemer wordt u al jaren verzocht om energiebesparende maatregelen te nemen. Maar hóe doet u dat? Heel eenvoudig: gebruik de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing. Deze lijst is beschikbaar voor hotels en restaurants die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ gas verbruiken. De overheid gaat nadrukkelijker controleren en handhaven. 

De lijst is een hulpmiddel, waarmee u opvolging kunt geven aan de verplichting op basis van het Activiteitenbesluit artikel 2.15, waarin staat dat u verplicht bent energiebesparingsmaatregelen te treffen die u in vijf jaar terugverdient. De overheid gaat hier nadrukkelijker op controleren en handhaven. Bereid u daar goed op voor. 

Wat is de Erkende Maatregelenlijst?
Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken zijn volgens de wet verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die in vijf jaar zijn terugverdiend.  Ter indicatie: een gemiddeld huishouden verbruikt circa 5.000 kWh en 1.500 m³. Deze plicht bestond al langer, maar leverde in de praktijk vooral discussie op. Ondernemers wisten niet welke maatregelen ze moesten nemen en handhavers durfden er vanwege de onduidelijkheid niet op te handhaven. In het SER Akkoord uit 2013 is daarom afgesproken dat overheid en bedrijfsleven samen een Lijst met Erkende Maatregelen opstellen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. KHN heeft meegewerkt aan de lijst voor horecabedrijven. De lijst is afgestemd met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), gemeenten en handhavers.

Hoe werkt het?
De lijst met Erkende Maatregelen vindt u hier. U bent vrij om gelijkwaardige, alternatieve maatregelen te treffen. Maar met het hanteren van deze lijst weet u dat u zeker goed zit.

Is dit een nieuwe verplichting?
Nee. Deze verplichting bestaat al sinds 1993 en is sinds 2008 opgenomen in het Activiteitenbesluit. Het was alleen onduidelijk op welke manier ondernemers aan deze verplichting moesten voldoen. Nieuw is de handige lijst met energiebesparende maatregelen voor restaurants en hotels. KHN heeft in overleg met het ministerie van I&M een lijst samengesteld met maatregelen waarbij de investeringen binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. U gaat dus minimaal na vijf jaar geld verdienen.

Moet ik de Erkende Maatregelenlijst gebruiken?
De lijst is een handreiking, het gebruik is dus niet verplicht. U kunt er ook voor kiezen om een energiebesparingsadvies op maat te laten opstellen door een expert. Het gebruik van de Erkende Maatregelenlijst bespaart een hoop gedoe, omdat de Omgevingsdiensten ermee hebben ingestemd. U hoeft dan dus niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden.

Vanaf wanneer gelden deze maatregelen?
De wettelijke plicht om energie te besparen bestaat al sinds 1993, het was alleen lang onduidelijk hoe u aan die plicht moest voldoen. Nu de lijst er is, krijgt u concrete mogelijkheden aangeboden om energie te besparen. Officeel gelden de Erkende Maatregelen voor horeca per 1 juli 2017.

Wordt er gecontroleerd?
De handhavers vanuit de gemeenten controleren of er ook daadwerkelijk maatregelen worden genomen.

Vragen?
Wilt u meer weten? Kijk op de site van het Kenniscentrum van het ministerie van I&M of neem contact op met onze afdeling Info & Advies voor meer informatie.

Terug

https://twitter.com/khn 787936653616742400