Speerpunten en lobby-resultaten

Op 23 mei 2019 vonden verkiezingen plaats voor een nieuw Europees parlement. Een belangrijk moment om de stem van de Nederlandse horeca ook in Europa te laten horen. KHN-directeur Dirk Beljaarts en LB-lid Agnes Holtjer waren daarvoor aanwezig bij de voorjaarsvergadering van Hotrec om de ‘hot topics’ te bespreken. Deze topics kun je lezen in deze ‘white paper’ (in het Engels).

Speerpunten

De komende tijd richt de Hotrec zich op vier belangrijke speerpunten:

Deeleconomie
Initiatieven als Airbnb houden de gemoederen ook bezig in Brussel, Barcelona, Parijs en Londen. Een gelijk speelveld is ook op Europese schaal een belangrijk doel. Op Europees niveau stuurt Hotrec op aanpassing van de E-commerce richtlijn zodat platforms worden gedwongen meer verantwoordelijkheid te nemen dan alleen maar het zijn van intermediair.

Platformeconomie
In Europa strijdt Hotrec voor een regelgevend kader dat er voor moet zorgen dat de verhoudingen tussen de wereldwijde platforms en hun zakelijks gebruikers meer in balans wordt gebracht.

Voldoende aanbod van goed gekwalificeerd personeel
Hotrec zet in op een EU-beleid dat er voor zorgt dat de horeca kan innoveren, aantrekkelijk is om in te werken en waar mensen worden getraind en behouden. Daarvoor moet geld vrijgemaakt worden.

Gezond voedsel en duurzaamheid
In de verschillende lidstaten gebeurt er in de horeca al heel veel als het gaat om gezonde voeding en stimuleren van de gezonde keuze. In Nederland vullen we dat bijvoorbeeld in via de acties waar we ons als KHN aan gecommitteerd hebben in het Nationaal Preventie-akkoord. Hotrec is op Europees niveau een warm pleitbezorger van het landelijk/lokaal en vooral vrijwillig houden van de activiteiten die er al zijn. En wil niet nog meer Europese regelgeving op deze onderwerpen.

Succesvolle lobbyresultaten

Hotrec heeft de afgelopen jaren veel bereikt. Een paar resultaten:

Gratis water
Als het aan de Europese commissie had gelegen was er een verplichting gekomen voor de lidstaten om gratis water in de horeca zoveel mogelijk te promoten.
Door de inzet Hotrec is dat flink afgezwakt. Zoals het er nu naar uitziet wordt het een aanbeveling en hoeft water niet gratis te zijn.

Regels voor platforms
Er komen Europese regels die bepalen hoe platforms zoals Booking, Iens en Thuisbezorgd met hun zakelijke gebruikers om moeten gaan. Regels over duidelijke voorwaarden, het rankingsysteem en geschillenbeslechting. Helaas worden pariteitsclausules niet op Europees niveau verboden, maar lidstaten kunnen dat wel doen. Een lobby die we zelf in Nederland voeren

Eenmalig plastic
In 2021 wordt het gebruik van eenmalig plastic (bordjes, bestek, rietjes, wattenstaafjes en ballonstokjes) verboden. Dankzij lobby van Hotrec horen bakjes die in de fastservice heel veel worden gebruikt daar niet onder. Wel moeten lidstaten aan de bak met een werkplan om richting 2026 tot reductie van eenmalig plastic te komen. Dat geeft tijd voor de ontwikkeling van echt goede alternatieven tegen aanvaardbare prijzen.

Deeleconomie
Via Europese consumentenregelgeving worden platforms verplicht om duidelijk te maken of een aanbieding wordt gedaan door een zakelijke aanbieder of een particulier en ook om dan vervolgens duidelijk te vermelden dat bij een aanbod van een particulier er geen beroep kan worden gedaan op consumentenbeschermingsregels.

Over Hotrec
Hotrec, de Europese belangenorganisatie voor hotels, restaurants en cafés, houdt wetgeving en beleidsvorming in de gaten en lobbyt bij het Europees Parlement en de Europese Commissie om hier invloed op uit te oefenen. Uitgangspunt hierbij is een goede concurrentiepositie voor horecaondernemers en het stimuleren van banen in gastvrijheid. De Europese belangenorganisatie voor de horeca vertegenwoordigt 43 Europese brancheorganisaties. KHN is een van die brancheorganisaties.

Kijk voor meer info op www.hotrec.eu.

Meer over lobby KHN via Hotrec