KHN eist perspectief op opening #blackmonday

De afgelopen periode doet KHN er, samen met partners MKB-Nederland en VNO-NCW, alles aan om tot een veilige en verantwoorde heropening te komen. Het is hierin zeer teleurstellend dat de ministeries grotendeels stilstaan. Zo gaf premier Rutte eerder aan dat er pas met fieldlabs gestart kan worden als we in de fase ‘waakzaam’ zitten. Dat is wat KHN betreft veel te laat. KHN is ervan overtuigd dat de uitkomsten van de fieldlabs bevestigen dat de horeca op een verantwoorde manier open kan - ook op basis van de rapportage van het rapport van het Crisislab. Uit dat rapport - waarin vragen van KHN over de effectiviteit van de coronamaatregelen worden beantwoord door wetenschappers van de Radboud Universiteit - blijkt in ieder geval dat er buiten geen beperkingen nodig zijn.

KHN heeft het plan ‘Slimme Maatregelen’ klaarliggen, en hier vanuit kan heropening van alle horeca in fases worden toegewerkt richting een ‘normale’ situatie. De maatregelen kunnen ‘mee ademen’ met de huidige situatie in het land door bijvoorbeeld een stoplichtsysteem of aanvullende routekaart te hanteren. Bij groen is er meer mogelijk, dan bij bijvoorbeeld oranje of rood. Als deze kleuren worden gekoppeld aan de ontwikkeling van de cijfers van het coronadashboard en routekaart van de overheid, dan kunnen er gerichte en efficiënte maatregelen worden genomen en hoeft er niet onnodig ingegrepen te worden in sectoren waar geen besmettingsproblemen zijn.

Basismaatregelen (nog niet limitatief)

KHN heeft richting de heropening concrete voorstellen voor gerichte basismaatregelen opgenomen in het al bestaande horeca-protocol. Deze basismaatregelen kennen de volgende bouwstenen (bovenop de algemene basismaatregelen vanuit de Rijksoverheid zoals 1,5 meter afstand, basishygiëne,etc.):

 • Ondernemer wijst eigen corona coördinator aan die intern zorgt dat regels worden nageleefd (het concept bedrijfsleider DHW voor sociale hygiëne).
 • Reserveren, gezondheidsvragen, registratie contactgegevens, placeren en aan tafel of bar zitten. Het staan aan de bar of statafel kan alleen bij de fase ‘waakzaam’.
 • Scheiden gasten ingaand en gasten uitgaand om ‘opstopping aan de deur’ voorkomen.
 • Max. 5 personen per 10 m2 verkoopruimte binnen (exclusief personeel), voor terras buiten zijn beperkingen in aantal niet nodig.
 • Max. toegestaan gezelschap aan een tafel als het geen huishouden is (naar de norm gezelschap volgens Rijksoverheid algemeen).
 • Personeel draagt mondkapjes binnen (vormvrij, zoals face shields in de keuken of bediening), gasten volgens normering Rijksoverheid.
 • Goede ventilatie volgens de DHW-norm met (alleen) buitenlucht.
 • Geen restrictie op alcohol in horeca (blijft alleen buiten de horeca gelden vanaf 20 uur).
 • Schoonmaken tafels etc. na elk bezoek.
 • Optioneel: testbeleid personeel.
 • Optioneel: testbeleid gasten Clubs & Nightlifebedrijven.
 • Optioneel: sluiting 24:00 uur en geen inloop vanaf 22 uur (tijden geba naar risicofase en niet vroeger dan 22:00 uur en na 20 uur geen inloop).

Specifiek voor hotels en zaalverhuur voor zakelijke bijeenkomsten:

 • Voor logiesgasten geen beperkingen anders dan generiek op gezelschap, samenkomst en uitzonderingen daarop.
 • Geen beperkingen op hotelfaciliteiten voor logiesgasten (eten, drinken en alcohol) en zakelijke bijeenkomsten (catering zonder alcohol, mits algemene basisregels).

Algemene onderzoeksvragen

 • Naleven door ondernemer en gast van basismaatregelen Rijksoverheid en horeca.
 • Effect ventilatie op luchtkwaliteit.
 • Effect aantal personen per m2 op luchtkwaliteiten naar max bezetting of minder.
 • Effect op geluidsniveau en risicogedrag.
 • Inzicht in analyse horecamaatregelen en Rivm (versus antwoorden Crisilab).

Specifieke onderzoeksvragen

Clubs en Nightlife bedrijven: idem met aanvullend testbeleid op gasten en activiteit dansen en effect van geluidsniveau op risicogedrag.

#blackmonday actiepagina