NVWA gaat ook controleren op naleving allergenenwetgeving

Vanaf 1 oktober 2020 gaat de NVWA de controle op de juiste uitvoering van de allergenenwetgeving meenemen in de reguliere inspecties. Sinds 13 december 2014 zijn ondernemers verplicht om consumenten te kunnen informeren over aanwezige allergenen in zowel verpakte en onverpakte producten als de gast hierom vraagt. KHN zet voor je op een rij waar je al horecaondernemer ook al weer aan moet voldoen.

De NVWA heeft voor de coronacrisis onderzoek gedaan naar de naleving van de allergenenwetgeving in de horeca, helaas liet deze naleving te wensen over. De NVWA heeft daarom aangekondigd per 1 oktober de controle op de juiste naleving van de allergenenwetgeving op te nemen in hun reguliere inspecties. Ondernemers moeten sinds 2014 al aan deze wetgeving voldoen dus wat dat betreft is het niets nieuws. De NVWA had aangegeven tot 1 januari geen waarschuwingen of boetes uit te delen, dit vanwege de coronacrisis.

Hoe moet je allergeneninformatie aan de gasten geven?

Dit kan mondeling of schriftelijk (elektronisch). Hoe je dit doet, is aan jou:

Optie 1: Elektronisch of schriftelijk

a. Informeer gasten rechtstreeks via kaartjes bij de producten. Of vermeld de allergenen op de (digitale) menukaart.
Voorbeeld
Een broodjeszaak heeft broodjes in de vitrine liggen die gluten en sesamzaadjes bevatten. Deze broodjes liggen ook in een aparte display bij de ingang van de zaak. De eigenaar van de broodjeszaak moet dan zowel in de vitrine als bij het display vermelden welke allergenen de broodjes bevatten.

Voorbeeld

Een kok van een restaurant maakt bij elke maaltijd via symbolen of tekst op de menukaart duidelijk welk allergenen er in de producten zitten.

b. Is rechtstreeks informeren niet mogelijk? Of wilt u niet op deze wijze de allergenen vermelden? Verwijs dan. Geef duidelijk aan waar de allergenen-informatie wel te vinden is. Doe dit op alle plaatsen waar u levensmiddelen te koop aanbiedt of serveert. Zorg ervoor dat de allergenen-informatie schriftelijk of elektronisch beschikbaar is. Regel ook dat de informatie vrij toegankelijk is, begrijpelijk en duidelijk leesbaar.
Voorbeeld
Vermeld duidelijk op alle menukaarten of op een informatiebord waar de allergenen-informatie beschikbaar is. Of zorg ervoor dat de allergenen-informatie op een A4-tje bij de producten ligt. Een andere mogelijkheid is een informatiemap op de balie.

Optie 2: Mondelinge informatie

  1. In je zaak meld je duidelijk zichtbaar dat de consument voor allergeneninformatie zich kan wenden tot het personeel. Je kan bijvoorbeeld op de menukaart een tekst toevoegen als 'Heeft u een allergie? Meld het ons!' of 'Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel'.
  2. Deze allergeneninformatie kan ofwel direct door het personeel of via check bij de keuken aan de consument mondeling gegeven worden.
  3. Deze allergeneninformatie is schriftelijk of elektronisch beschikbaar voor het personeel én de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Voorbeeld
In een ijssalon staat op de vitrine een bord met de tekst ‘Voor allergenen informatie, vraag het onze medewerkers.’ De medewerkers moeten dan op de hoogte zijn van de allergenen die in de producten zitten die in de ijssalon verkocht worden.

Wat wordt van mij verwacht als ik voor optie 2 kies en door de NVWA wordt bezocht?

Als je kiest voor het geven van mondelinge informatie over allergenen dan kun je, afhankelijk van jouw bedrijfstype en afgestemd op jouw bedrijfsactiviteit, kiezen voor drie opties:

A. Etiketten bewaren
Als je veel werkt met voorverpakte producten volstaat het om de etiketten te bewaren om daarmee een eventuele vraag van de gast te kunnen beantwoorden. Je kan informatie over allergenen dan via het etiket opzoeken.

B. Matrix (lijst) opstellen per menu-item of ingrediënt
Denk hierbij aan een matrix met op de ene as uw gerechten of ingrediënten en op de andere as de 14 allergenen. In dit schema kan je aangeven welke van de 14 allergenen aanwezig zijn in jouw gerechten of ingrediënten. Deze matrix kan je ondersteunen bij het mondeling geven van de juiste allergeneninformatie. Let op: deze lijst hoef je dus niet te kunnen overhandigen aan de consument.

C. Certificaat halen als bewijs van kennis over allergenen en omgang met allergenen in de keuken
Via een online allergenen-training met bijbehorend examen kun je jouw kennis (of dat van een van je personeelsleden) bevestigen.

Uitgangspunt is hier dat je warenkennis optimaal is, waardoor je op basis van deze kennis de juiste allergeneninformatie kan geven.

Voor meer informatie over allergenenwetgeving, zie de website van de NVWA.

Meer over allergenen