NVWA controleert op naleving allergenenwetgeving

De NVWA controleert tijdens de reguliere inspecties op de uitvoering van de allergenenwetgeving. Als horecaondernemers ben je verplicht om gasten te kunnen informeren over aanwezige allergenen in verpakte en onverpakte producten als de gast hierom vraagt. Maar waar moet je ook al weer aan voldoen? We zetten de regels voor je op een rij.

De NVWA heeft in 2021 onderzoek gedaan naar de naleving van de allergenwetgeving in de horeca, helaas laat de naleving te wensen over. Van de 3.196 horecabedrijven (o.a. restaurant, hotel, cafetaria) die door de NVWA zijn bezocht, voldeden er 2.088 (65%) niet aan de eisen. DE NVWA neemt de controle op de juiste naleving van de allergenenwetgeving mee in hun reguliere inspecties. Ondernemers moeten sinds 2014 al aan deze wetgeving voldoen dus wat dat betreft is het niets nieuws. Lees hier het artikel van de NVWA.

Hoe moet je allergeneninformatie aan de gasten geven?

Dit kan mondeling of schriftelijk (elektronisch). Hoe je dit doet, is aan jou. Lees ook deze flyer van de NVWA.

Optie 1: Elektronisch of schriftelijk

a. Informeer gasten rechtstreeks via kaartjes bij de producten. Of vermeld de allergenen op de (digitale) menukaart.

Voorbeeld
Een broodjeszaak heeft broodjes in de vitrine liggen die gluten en sesamzaadjes bevatten. Deze broodjes liggen ook in een aparte display bij de ingang van de zaak. De eigenaar van de broodjeszaak moet dan zowel in de vitrine als bij het display vermelden welke allergenen de broodjes bevatten.

Voorbeeld
Een kok van een restaurant maakt bij elke maaltijd via symbolen of tekst op de menukaart duidelijk welke allergenen er in de producten zitten.

b. Is rechtstreeks informeren niet mogelijk of wenselijk? Verwijs dan. Geef duidelijk aan waar de allergenen-informatie wel te vinden is. Doe dit op alle plaatsen waar je levensmiddelen te koop aanbiedt of serveert. Zorg ervoor dat de allergenen-informatie schriftelijk of elektronisch beschikbaar is. Regel ook dat de informatie vrij toegankelijk is, begrijpelijk en duidelijk leesbaar.

Voorbeeld
Vermeld duidelijk op alle menukaarten of op een informatiebord waar de allergenen-informatie beschikbaar is. Of zorg ervoor dat de allergenen-informatie op een A4-tje bij de producten ligt. Een andere mogelijkheid is een informatiemap op de balie.

Optie 2: Mondelinge informatie

a. In je zaak meld je duidelijk zichtbaar dat de gast voor allergeneninformatie zich kan wenden tot het personeel. Je kan bijvoorbeeld op de menukaart een tekst toevoegen als 'Heeft u een allergie? Meld het ons!' of 'Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel'.

b. Deze allergeneninformatie kan ofwel direct door het personeel of via check bij de keuken aan de consument mondeling gegeven worden.

c. Deze allergeneninformatie is schriftelijk of elektronisch beschikbaar voor het personeel én de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

  Voorbeeld
  In een ijssalon staat op de vitrine een bord met de tekst ‘Voor allergenen informatie, vraag het onze medewerkers.’ De medewerkers moeten dan op de hoogte zijn van de allergenen die in de producten zitten die in de ijssalon verkocht worden.

  Wat wordt van mij verwacht als ik voor optie 2 kies en door de NVWA wordt bezocht?

  Als je kiest voor het geven van mondelinge informatie over allergenen dan kun je, afhankelijk van jouw bedrijfstype en afgestemd op jouw bedrijfsactiviteit, kiezen voor twee opties:

  A. Etiketten bewaren
  Als je veel werkt met voorverpakte producten volstaat het om de etiketten te bewaren om daarmee een eventuele vraag van de gast te kunnen beantwoorden. Je kan informatie over allergenen dan via het etiket opzoeken.

  B. Matrix(lijst) opstellen per menu-item of ingrediënt
  Denk hierbij aan een matrix met op de ene as uw gerechten of ingrediënten en op de andere as de 14 allergenen. In dit schema kan je aangeven welke van de 14 allergenen aanwezig zijn in jouw gerechten of ingrediënten. Deze matrix kan je ondersteunen bij het mondeling geven van de juiste allergeneninformatie. Let op: deze lijst hoef je dus niet te kunnen overhandigen aan de consument.

  Voor meer informatie over allergenenwetgeving, zie de website van de NVWA.

  Meer over allergenen